Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče WWW stránek (/#glob/webbrowser)

Prohlížeč obecných WWW stránek se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/webbrowser".
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView( oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Může se jednat o PmaPanel, PmgFrame nebo PmaWorkspace. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry prohlížeče:
url(String) URL adresa Web stránky v plném tvaru včetně protokolu (http://, https:// nebo file://).
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad2:
Dva způsoby otevření url adresy v nezávislém okně
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad3:
nebo zkrácený zápis
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice