Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče WWW stránek (/#glob/webbrowser)

Prohlížeč obecných WWW stránek se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/webbrowser".
Parametry prohlížeče:
url(String) URL adresa webové stránky v plném tvaru včetně protokolu (http://, https:// nebo file://).
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sView (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.

Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.

Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze využít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Příklad1:
Dva způsoby otevření url adresy v nezávislém okně
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad2:
nebo zkrácený zápis
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice