Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče objektu PmaReport

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Může se jednat o PmaPanel, PmgFrame nebo PmaWorkspace. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.

Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).

Viz vlastnost PmViewCreator.From.

sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.

Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.

sView(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry:
pars[nepovinné] (PmMap) Klíčová slova objektu PmaReport představují parametry reportu a jsou všechny uloženy pod názvem pars ve vnořené úrovni. Buď ve vnořené mapě PmMap nebo ve vnořeném KeyVal, záleží v jaké podobě se pracuje s parametry prohlížeče.
sFrame(String) Parametry pro rámec (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".

Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.

Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sView (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.

Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.

Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze využít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/Report", "", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice