Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče objektu PmaReport

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.
Parametry prohlížeče:
pars[nepovinné] (PmMap) Klíčová slova objektu PmaReport představují parametry reportu a jsou všechny uloženy pod názvem pars ve vnořené úrovni. Buď ve vnořené mapě PmMap nebo ve vnořeném KeyVal, záleží v jaké podobě se pracuje s parametry prohlížeče.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sView (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.

Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.

Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze využít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/Report", "", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice