Update cookies preferences
Promotic

ViewPath - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz parametr sViewPath metody Pm.CreateView.
Syntaxe:
String ViewPath
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
nebo cesta ke globálnímu prohlížeči:
- "/#glob/form" = Otevření prohlížeče objektu PmForm
- "/#glob/webbrowser" = Otevření prohlížeče Web stránek
- "/#glob/infosystem" = Otevření prohlížeče INFO systému
- "/#glob/filepath" = Otevření prohlížeče pro výběr složky/souboru
- "/#glob/list" = Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPath = oCreator.ViewPath;

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.