Promotic

Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem)

Prohlížeč INFO systému se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/infosystem".
Tento prohlížeč není funkční ve Web obrazech.
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, jen pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Tento prohlížeč nemá žádné parametry.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Příklad2:
Dva způsoby otevření INFO systému v nezávislém okně:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad3:
nebo zkrácený zápis:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice