Promotic

Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem)

Prohlížeč INFO systému se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/infosystem".
Tento prohlížeč není funkční ve Web obrazech.
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Tento prohlížeč nemá žádné parametry.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Příklad2:
Dva způsoby otevření INFO systému v samostatném okně:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad3:
nebo zkrácený zápis:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.