Update cookies preferences
Promotic

Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem)

Prohlížeč INFO systému se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/infosystem".
Tento prohlížeč není funkční ve Web obrazech.
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, "/#glob/infosystem", sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů).
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Prozatím se zadává prázdný řetězec ("").
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč.
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Příklad:
Otevření INFO systému v samostatném okně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.