Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

KeyVal - formát uložení pojmenovaných hodnot

Na mnoha místech v systému PROMOTIC je nutno zadat v jednom textu více pojmenovaných hodnot. K tomuto účelu lze použít zde popsaný formát.

Formát je velmi podobný např. zápisu CSS stylů v HTML stránkách.

 
Syntaxe:
Název1:Hodnota1;Název2:Hodnota2; ...

Například: "Teplota:85;Tlak:1013.85;Název:Kotel1;"

 
- Název: Představuje identifikátor hodnoty.

Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

- Hodnota: Je uvedena za dvojtečkou.
- Pokud hodnota je reálné číslo s desetinnou tečkou, pak desetinný oddělovač musí být tečka.
- Hodnota může obsahovat znak dvojtečka.
- Hodnota nesmí obsahovat:
- Znak středník (";"). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a s ("\s")
- Znak NewLine (0A hexa). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a n ("\n")
- Znak CarriageReturn (0D hexa). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a r ("\r")
- Znak zpětné lomítko ("\"). Musí se zaměnit za dva znaky: 2x zpětné lomítko ("\\")
- Znak levá složená závorka ("{"). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a o ("\o")
- Znak pravá složená závorka ("{"). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a c ("\c")
- Pokud hodnota začíná znakem "levá složená závorka", pak musí být ukončena znakem "pravá složená závorka".

Znamená to, že daná hodnota je složená a v závorkách obsahuje text opět ve formátu KeyVal.

Příklad:

"Teplota:85;Parametry:{p1:56;p2:64};"


Tento formát lze použít např. v následujících případech:
- v konfigurátoru "Parametry Pma objektu".
- V metodě OpenView v údaji sOptions nebo sParams.
- V objektu PmMap, v metodách mapSaveToString a mapLoadFromString.
- V objektu PmaAlarmGroup, v konfigurátoru "Parametry zvuku".
- atd.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice