Update cookies preferences
Promotic

Soubory typu INI

INI soubor se skládá ze sekcí a klíčů.
Název sekce v INIsouboru je vždy uveden v hranatých závorkách. Každá sekce obsahuje několik klíčů (klíč musí být vždy přirazen k sekci, která je uložena v souboru před tímto klíčem). Obsah jedné sekce končí začátkem další sekce.
Název klíče je vždy na samostatném řádku a znakem = má přirazen obsah.
Příklad:
Příklad souboru Example.ini s následujícím obsahem:
[Files]
one=Hello
two=3.14
[Item]
user=Henry
V souboru Example.ini jsou tedy dvě sekce:
- sekce [Files] obsahuje klíč one jehož obsahem je "Hello" a klíč two jehož obsahem je "3.14".
- sekce [Item] obsahuje klíč user s obsahem "Henry".
© MICROSYS, spol. s r.o.