Update cookies preferences
Promotic

Soubory typu PDF

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro uložení dokumentů nezávisle na softwaru i hardware, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (obvykle však pouze jako export do PDF).
Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je prohlížeč Adobe Reader. Některé aktivní typy obsahu (například interaktivní formuláře, 3D grafika, videa, zvuk atd.) nejsou v mnohých PDF prohlížečích podporované. PDF soubory mají .pdf příponu. PDF je otevřeným standardem, je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardware), a proto je velice rozšířený a hojně využívaný.

1. Zobrazení souboru

Příklady na otevření Dokument.pdf souboru
Příklad otevření prohlížeče objektu PmaWebDir:
Otevře Web prohlížeč a zobrazí soubor Dokument.pdf, který je nabízen objektem PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/WebDir", "file:Dokument.pdf", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Příklad otevření souboru metodou ShellExecute pro čtení:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("open", "#data:Dokument.pdf", "", "#data:", 1);
Příklad otevření souboru metodou ShellExecute ve Web prohlížeči Edge:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPathBrowser = "c:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/";
Pm.ShellExecute("open", sPathBrowser + "msedge.exe", "c:/download/filename.pdf", sPathBrowser, 3);

2. Tisk do souboru

V aplikaci PROMOTIC lze tisknout odesláním na virtuální tiskárnu (OS Windows 11/10 obsahuje "Microsoft Print to PDF"), která netiskne na fyzický papír, ale do souboru.
V OS Windows 8, 7 a starších je nutno nainstalovat software třetích stran.
Tisk obrazu s výběrem tiskárny:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Print("");

3. Uložení do souboru PDF

wkhtmltopdf je nástroj příkazového řádku s open source kódem (LGPLv3), který slouží pro vykreslení HTML do formátu PDF pomocí renderingového nástroje Qt WebKit. Nemá grafický interface (GUI). Tímto nástrojem lze do PDF ukládat obsah Web obrazů PROMOTIC.
 
Poznámka: Tento nástroj zatím nedokáže uložit do PDF obsah prohlížeče trendů (křivky).
Uložení obrazu pomocí open source (LGPLv3) nástroje wkhtmltopdf do PDF:
Web stránka:
 
https://wkhtmltopdf.org

Všechny soubory ke stažení:
 
https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Příklad povelu z příkazového řádku:
C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin>wkhtmltopdf.exe --debug-javascript --javascript -delay 5000 --orientation Landscape http://localhost d:\pmc.pdfe.pdf
© MICROSYS, spol. s r.o.