Promotic

Pliki typu PDF

PDF (z angielskiego Portable Document Format) to format plikowy stworzony i promowany przez firmę Adobe przeznaczony do zapisywania dokumentów niezależnie od oprogramowania oraz sprzętu, na którym został stworzony. Plik typu PDF może zawierać tekst oraz obrazki, przy czym format ten zapewnia, że dowolny dokument zostanie na wszystkich urządzeniach odtworzony w tej samej postaci. Wytwarzać dokumenty PDF można jak za pomocą komercyjnego oprogramowania Acrobat od Adobe, tak również innych oprogramowań (zazwyczaj tylko jako eksport do PDF).
Istnieje wiele dostępnych przeglądarek dla różnych platform, najbardziej znana to przeglądarka Adobe Reader. Niektóre aktywne typy zawartości (na przykład interaktywne formularze, grafika 3D, widea, dźwięk itd.) nie są wspierane w wielu przeglądarkach PDF. Pliki PDF posiadają rozszerzenie .pdf. PDF jest standardem otwartym, jest prosty w przenoszeniu (jego odtwarzanie jest niezależne od zastosowanego oprogramowania i sprzętu), i dlatego jest bardzo rozpowszechniony i wykorzystywany.

1. Wyświetlenie pliku

Przykłady do otwarcia pliku Dokument.pdf
Przykład otwarcia przeglądarki obiektu PmaWebDir:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli plik Dokument.pdf, który jest oferowany przy pomocy obiektu PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/WebDir", "file:Dokument.pdf", "target:_blank;");
oCreator.Open();
Przykład otwarcie pliku przy pomocy metody ShellExecute do odczytu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("open", "#data:Dokument.pdf", "", "#data:", 1);
Przykład otwarcia pliku przy pomocy metody ShellExecute w przeglądarce internetowej Edge:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPathBrowser = "c:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/";
Pm.ShellExecute("open", sPathBrowser + "msedge.exe", "c:/download/filename.pdf", sPathBrowser, 3);

2. Druk do pliku

W aplikacji PROMOTIC można drukować przy pomocy drukarki wirtualnej (SO Windows 11/10 zawiera "Microsoft Print to PDF"), która nie drukuje na papier lecz do pliku.
W SO Windows 8, 7 oraz starszych jest konieczne zainstalować oprogramowanie stron trzecich.
Druk panela z wyborem drukarki:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("");

3. Zapis do pliku PDF

wkhtmltopdf to open source narzędzie (LGPLv3) służące do renderowania HTML w formacie PDF przy pomocy mechanizmu renderowania Qt WebKit. Nie posiada graficznego interfejsu (GUI). Za pomocą tego narzędzia można zapisać zawartość Web paneli PROMOTIC w formacie PDF.
 
Notatka: Narzędzie to narazie nie umożliwia zapisać do PDF zawartość przeglądarki trendów (krzywe).
Zapis panela przy pomocy open source (LGPLv3) narzędzia wkhtmltopdf do PDF:
Strona Webowa:
 
https://wkhtmltopdf.org

Wszystkie pliki do pobrania:
 
https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Przykład komendy z wiersza poleceń:
C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin>wkhtmltopdf.exe --debug-javascript --javascript -delay 5000 --orientation Landscape http://localhost d:\pmc.pdfe.pdf
© MICROSYS, spol. s r.o.