Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebDir (Web dostęp do foldera na dysku z jego plikami)

Opis:
Patrz: PmaWebDir - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt ten jest Web komponentem, który oferuje podstawowe usługi plikowe, jakimi są przenoszenie stron HTML i z nimi powiązanych plików (np. *.gif, *.jpg ...). Przy pomocy słów kluczowych można strony HTML przed odesłaniem do klienta uzupełnić na przykład o dane bieżące.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaWebDir można założyć tylko w obiektach: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmaWebDir.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Vars Dostęp do wartości słów kluczowych
Zdarzenia:
onPageAction Jest wywołane po wysłaniu parametru z dokumentu HTML do aplikacji PROMOTIC
onPageLoad Jest wywołane w celu umożliwienia zamiany słów kluczowych
onPageModify Jest wywołane w celu możliwości zmiany przesyłanego HTML/XML dokumentu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebDir Ustawienie parametrów wyszukiwania stron HTML na dysku
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Słowa kluczowe Definicja słów kluczowych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebDir -> PmaWebDir
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice