Promotic

Obiekt PmaDll (Dll)

Opis:
Patrz: PmaDll - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do udostępnienia funkcji bibliotek DLL w pełni niezależnych od systemu PROMOTIC.
Przy pomocy tego obiektu można na przykład stosować drivery kart W/W, które są przez producentów systemów operacyjnych rodziny Microsoft Windows dostarczane właśnie w formie współdzielonych bibliotek dynamicznie łączonych ((dalej bibliotek DLL).
System PROMOTIC może być w efektywny sposób rozszerzony przy pomocy własnych bibliotek DLL. Do wytworzenia bibliotek DLL jest konieczne narzędzie umożliwiające wytwarzanie tego rodzaju bibliotek - na przykład Microsoft Visual C++.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaDll wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CallDll()Umożliwia wołać funkcje w bibliotece DLL
FceOdniesienie do obiektu udostępniającego funkcje z bibliotek Dll
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DllKonfiguracja obiektu PmaDll

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDll -> PmaDll
© MICROSYS, spol. s r. o.