Promotic

Obiekt PmaDll (Dll)

Opis:
Patrz: PmaDll - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do udostępnienia funkcji bibliotek DLL w pełni niezależnych od systemu PROMOTIC.
Przy pomocy tego obiektu można na przykład stosować drivery kart W/W, które są przez producentów systemów operacyjnych rodziny Microsoft Windows dostarczane właśnie w formie współdzielonych bibliotek dynamicznie łączonych ((dalej bibliotek DLL).
System PROMOTIC może być w efektywny sposób rozszerzony przy pomocy własnych bibliotek DLL. Do wytworzenia bibliotek DLL jest konieczne narzędzie umożliwiające wytwarzanie tego rodzaju bibliotek - na przykład Microsoft Visual C++.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaDll wymaga zakup licencji "PmDLL". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CallDll Umożliwia wołać funkcje w bibliotece DLL
Fce Odniesienie do obiektu udostępniającego funkcje z bibliotek Dll
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dll Konfiguracja obiektu PmaDll

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDll -> PmaDll
© MICROSYS, spol. s r. o.