Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWeb (Web serwer)

Opis:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwi, żeby aplikacja oferował na przykład strony HTML lub XML.
 
W obiekcie PmaWeb można założyć obiekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir oraz PmaWebInfo.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Port Numer portu TCP/IP
Zdarzenia:
onNewRequest (przestarzałe) Jest wywołane dla żądania o każdą nową stronę Web
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Web Ustawienie parametrów TCP/IP PROMOTIC Web-u
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwi, żeby aplikacja oferowała na przykład strony HTML lub XML. Patrz Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC oraz HTTPS - zabezpieczony protokół HTTP.
 
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do tego obiektu w swojej zakładce Web serwer w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.
 
Informacje w trybie runtime o stanie komunikacji Web serwera PROMOTIC z klientami (statystyka transmisji HTTP, zawartość kilku ostatnich transmisji, itd.) można obserwować w pozycji "/COMM/WebServer" INFO systemu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWeb -> PmaWeb
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice