Promotic

Obiekt PmaWeb (Web serwer)

Opis:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwia, żeby aplikacja oferował na przykład strony HTML lub XML.

W obiekcie PmaWeb można założyć obiekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir oraz PmaWebInfo.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Port Numer portu TCP/IP
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onNewRequest (przestarzałe) Jest wywołane dla żądania o każdą nową stronę Web
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Web Ustawienie parametrów TCP/IP PROMOTIC Web-u
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Obiekt, który z PROMOTIC aplikacji wytworzy Web serwer, tzn. umożliwia, żeby aplikacja oferowała na przykład strony HTML lub XML. Patrz Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC oraz HTTPS - zabezpieczony protokół HTTP.

Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL tego obiektu.

Informacje w trybie runtime o stanie komunikacji Web serwera PROMOTIC z klientami (statystyka transmisji HTTP, zawartość kilku ostatnich transmisji, itd.) można obserwować w pozycji "/COMM/WebServer" INFO systemu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWeb -> PmaWeb
Pm8.02.16: Usunięty błąd: Podczas większych obciążeń przestał działać Web serwer (przede wszystkim w przypadku ustawienia typu usługa http).
Pm8.02.00: "Typ Web serwera=wewnętrzny http" obecnie wspiera połączenie trwałe według HTTP/1.1. To znaczy, że po każdym zapytaniu połączenie NIE jest zakańczane i dlatego komunikacja jest szybsza.
Pm8.01.09: Został udoskonalony Web serwer - obecnie wspiera trwałe połączenie (standard dla HTTP/1.1), tzn. połączenie z Web przeglądarką nie jest zamykane po każdej transmisji. W ten sposób zwiększa się szybkość transmisji i równocześnie zmniejsza się obciążenie komunikacji.
Pm8.01.00: Przy pomocy nowego konfiguratora "Typ Web serwera" można wybrać nową implementację Web serwera typu "usługa HTTP(S)". Ten typ serwera jest bardziej wydajny i umożliwia również komunikację przy pomocy zabezpieczonego protokołu HTTPS.
Pm8.00.13: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice