Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebInfo (Web INFO system)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia informacji w INFO systemie przy pomocy przeglądarki internetowej.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaWebInfo można założyć w obiektach: PmaWeb oraz PmaWebFolder. W tych obiektach nie powinien się znajdować więcej niż jeden PmaWebInfo obiekt.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebInfo Ustawienie parametrów do wyświetlenia stron HTML INFO systemu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Z punktu widzenia Web klienta INFO system jest dostępny na adresie URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/default.htm

Na tej stronie znajdują się następnie odniesienia kolejno do wszystkich informacji, jakie można w INFO systemie wyświetlić.

Strony są wytwarzane automatycznie. Projektant musi tylko włożyć obiekt PmaWebInfo do swej aplikacji.

 
Obiekt PmaWebInfo służy do przeglądania INFO systemu w przeglądarce internetowej - patrz Otwarcie przeglądarki INFO systemu (/#glob/infosystem).

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice