Update cookies preferences
Promotic

WebInfo - karta obiektu PmaWebInfo

Opis:
Konfiguracja właściwości wyświetlenia INFO systemu w Webie.
Konfiguratory:
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Period odświeżania stron u klientaOkreśla period (w sekundach), z którym będą automatycznie odświeżane strony INFO systemu po stronie Web klienta.
Wartość 0 oznacza, że strony nie będą się odświeżać.
© MICROSYS, spol. s r.o.