Promotic

WebInfo - karta obiektu PmaWebInfo

Opis:
Konfiguracja właściwości wyświetlenia INFO systemu przy pomocy PROMOTIC Webu.
Konfiguratory:
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu. Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Period odświeżania stron u klientaOkreśla period (w sekundach), z którym będą automatycznie odświeżane strony INFO systemu po stronie Web klienta.
© MICROSYS, spol. s r. o.