Update cookies preferences
Promotic

PmDataClient oraz PmWebClient - licencja dla klientów PROMOTIC w sferze Internet/Intranet/LAN

Do komunikacji w sieciach LAN oraz Internet/Intranet PROMOTIC wykorzystuje model klient-serwer.
- Serwer jest aplikacją, która oferuje swoje dane.
- Klient aplikacja natomiast dane ze stacji typu serwer odczytuje lub ewentualnie zmienia.


Klientem PROMOTIC może być:
1. Aplikacja PROMOTIC, która odczytuje (zapisuje) dane z (do) aplikacji typu Serwer.
Aplikacja PROMOTIC (klient) może sobie z serwerem wymieniać dane przy pomocy standardu XML (lub przestarzale poprzez PROMOTIC "soket" interfejs).
2. Web klient, który wyświetla informacje (dane lub ekrany) w formie stron HTML z PROMOTIC Web serwera.
Do przeglądania stron HTML można zastosować na przykład Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...
Taki klient może wizualizować (ewentualnie zmieniać) dane z PROMOTIC Web serwera, lecz nie umożliwia wszystko to, co potrafi aplikacja kliencka wytworzona i wykorzystywana w systemie PROMOTIC: na przykład komunikacja ze sterownikami PLC, wytwarzanie algorytmów definiowanych przez użytkownika, itd.
3. Inna aplikacja, która umożliwia odczytywać/zapisywać danych XML.


Z handlowego punktu widzenia rozróżniamy dwa typy klientów - licencji "runtime":
- PmDataClient: Patrz pozycja licencji PmDataClient.
Ta licencja umożliwia:
- Uzyskiwać i przesyłać dane przy pomocy standardu XML (lub w starszy sposób przy pomocy Soketów). Chodzi o następujące wymiany danych:
- Komunikacja pomiędzy obiektami PmaData lub PmaDataTable.
- Odczyt XML danych z obiektu PmaAlarmGroup.
- Odczyt XML danych z obiektu PmaTrendGroup.
- Eykorzystanie obiektów PmaWebDir (do oferowania plikowych stron html) oraz PmaWebInfo (do odległego przeglądania INFO systemu).
- PmWebClient: Patrz pozycja licencji PmWebClient.
Z kolei ta licencja umożliwia wszystko to, co "PmDataClient" w dodatku umożliwia przeglądanie i uzyskiwanie danych z podsystemów:
- On-line Przeglądanie ekranów aplikacji jako automatycznie wygenerowanych dynamicznych stron html, tzw. Web panele.
- Alarmy oraz Eventy: przeglądanie alarmów i eventów na Web klientach.
- Trendy: przeglądanie trendów w formie graficznej i tabelkowej.


Obie licencje klienckie umożliwiają wykorzystywać klienta bez względu na to, czy klient jest aplikacją PROMOTIC czy też nie. Licencje dla klientów zapisują się (jest konieczny ich zakup) w Web serwerze PROMOTIC. Serwer z kolei umożliwia komunikować z tylu klientami, ile posiada licencji klienckich. Licencja jest tzw. "zmienna": Klienci Web mogą być uruchamiani z różnych komputerow, lecz ilość jednocześnie podłączonych klientów nie może przekroczyć ilość, na którą została zakupiona licencja runtime. Jeżeli na przykład PROMOTIC Web serwer posiada tylko jedną licencję klientską, wtedy połączy się wyłącznie pierwszy klient który zażąda o dane. Jeżeli klient ten w przeciągu 10 minut nie zażąda o nowe dane, wtedy zostanie odrejestrowany z serwera i może się podłączyć następny klient.
Jeżeli jednak aplikacja kliencka jest uruchomiona na tym samym komputerze co aplikacja serwerowa i jeżeli adres serwera w aplikacji klienckiej jest wprowadzony jako "http://localhost/" lub "http:/127.0.0.1/" (jest to uniwersalny adres dla komputera lokalnego), wtedy taki klient podłącza się do serwera zawsze jako PmWebClient bez zapotrzebowania na licencję (tzn. klient lokalny jest bezpłatny).

- Klucz do środowiska deweloperskiego posiada w celach testowania licencje dla 10 klientów typu PmWebClient.
- W aplikacji typu PmFree są zawsze dostępni 2 klienci typu PmWebClient.


Maksymalną i bieżącą ilość podłączonych klientów w runtime można stwierdzić przy pomocy metody Pm.LicenceInfo.
© MICROSYS, spol. s r.o.