Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Runtime licencja PROMOTIC

- Licencja runtime upoważnia użytkownika do stosowania aplikacji wytworzonej w środowisku deweloperskim PROMOTIC przez nieograniczenie długi czas na jednym komputerze PC. Licencję runtime tworzy:
- Klucz sprzętowy z rozszerzającym plikiem licencyjnym lub
- plik licencyjny związany ze sprzętem komputera (dysk twardy, płyta główna, procesor ...)
- Przejście na nowszą wersję PROMOTIC można wykonać bezpłatnie dla licencji młodszej niż 10 lat. Okres do odnowienia dla starszej licencji można przedłużyć - patrz pozycja handlowa PmUpgrade10.
- W przypadku zapotrzebowania na rozszerzenie uprzednio zakupionej licencji runtime o nowe licencje dopłaca się różnica w cenach runtime licencji. Rozszerzenie runtime licencji wykonuje się przez przesłanie pliku licencyjnego przez email. Nowe licencje runtime można dystrybuować także przez przesłanie nowego klucza licencyjnego - w zamian za stary.
- Klient może przy zamawianiu licencji runtime
- poprzez wybór dobrać licencje z oferty komponentów dokładnie według swoich zapotrzebowań
- lub wybrać sobie pakiet PmDriverPack.


PODSTAWOWA licencja runtime - obowiązkowa

Zakup tej części licencji jest zawsze obowiązkowy dla danej aplikacji, jeżeli wielkość aplikacji przekroczy ilość zmiennych orkeślonych dla PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.
Licencja umożliwia eksploatację jednej lub większej ilości aplikacji PROMOTIC na jednym komputerze.
Częścią podsatwowej licencji runtime są poza innymi także systemy alarmów i eventów, trendy (tzn. zapisywanie i przeglądanie wartości wybranych zmiennych ze znacznikiem czasu), obrazy, system użytkowników i uprawnień, środki uzdatniania, komponenty zabezpieczenia, itd.

Rozróżniamy 4 podstawowe rodzaje licencji runtime PROMOTIC - według wielkości aplikacji:
- PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime: wielkość aplikacji do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych (bez klucza licencyjnego)
- PmRt100: wielkość aplikacji do 100 zmiennych
- PmRt500: wielkość aplikacji do 500 zmiennych
- PmRt1000: wielkość aplikacji do 1 000 zmiennych
- PmRt5000: wielkość aplikacji do 5 000 zmiennych
- PmRt50000: wielkość aplikacji do 50 000 zmiennych
- PmRtProf: nieograniczona wielkość aplikacji


Zmienne, które są wliczane do wielkości aplikacji, to zmienne w obiektach PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, w przestarzałych obiektach PmaNumber oraz PmaString oraz w rozszerzeniu danych ExtSubVar.
Ilość zmiennych aplikacji przekłada się na zakres i złożoność aplikacji. Całkowita ilość jest dana sumą wszystkich zmiennych aplikacji. Według ilości zmiennych aplikacji jest ustalana cena licencji. Patrz Podstawowa licencja runtime oraz Cennik .
Informacja o bieżącej wielkości aplikacji jest dostępna w edytorze obiektów Pma w obiekcie głównym (w obiekcie PmaRoot) w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu".

OPCJONALNE licencje runtime:

Podstawową licencję runtime można rozszerzyć o dowolne licencje runtime:
- Dostęp do interfejsów: PmOPC (OPC klient), PmDB (bazy danych), PmActiveX (obiekty ActiveX), PmDLL (biblioteki DLL)
- Licencje klienckie: PmDataClient (podstawowa), PmWebClient (pełna).
- Licencje komunikacyjne: Komunikacja ze sterownikami PLC i technologią przy pomocy driverów komunikacyjnych PROMOTIC.

Pakiet PmDriverPack

Cenowo atrakcyjny pakiet licencji PmDriverPack, umożliwia dostęp do wszystkich interfejsów standardowych PmOPC, PmDB, DDE, PmActiveX PmDLL oraz driverów komunikacyjnych. Pakiet ten można wykupić wraz z dowolną licencją runtime.


Historia:
Pm8.00.01: Usunięty błąd: podczas zakończenia aplikacji z kluczem runtime zbędznie było otwierane okno z powiadomieniem (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.0).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice