Update cookies preferences
Promotic

Plik licencyjny SWK rozszerzający zawartość nośnika licencyjnego

Plik licencyjny (tzn. plik PmXXXX.swk) rozszerza (zmienia) zawartość licencji zawartej w konkretnym kluczu. Plik licencyjny zawiera wszystkie komponenty licencji PROMOTIC (pierwotne oraz nowo dodane).
Każdy plik licencyjny jest jednoznacznie przyszeregowany wyłącznie do jednego klucza sprzętowego (np. plik licencyjny nosi nazwę Pm1234.swk, gdzie 1234 to numerem klucza sprzętowego). Komponenty licencji zawartej w pliku .swk działają tylko jeżeli jest obecny również pierwotny klucz (którego zawartość jest tym plikiem .swk rozszerzany).

Zastosowanie:
Plik licencyjny jest konieczne skopiować do foldera aplikacji PROMOTIC (gdzie znajduje się .pra projekt) oraz odpowiedni klucz sprzętowy musi być w złączu USB. Aplikacja PROMOTIC automatycznie wczyta plik licencyjny po uruchomieniu aplikacji. W plikach konfiguracyjnych ani w samej aplikacji nie trzeba niczego zmieniać.

Dystrybucja:
Podczas pierwszej dostawy został dostarczony runtime klucz sprzętowy, który zawierał wcześniej wymagane licencje. Przy rozszerzeniu licencji jest dostarczony tylko plik licencyjny z wymaganymi rozszerzeniami licencji. Plik przesyła się klientowi e-mailem. Cena w ten sposób rozszerzonej licencji składa się tylko z sumy cen poszczególnych pozycji handlowych, które zostały dodane do pierwotnej licencji (patrz cennik systemu PROMOTIC).
Informacje o przesyłanym pliku licencyjnym są przedstawione w protokole o licencjach runtime, który jest klientowi przesłany pocztą razem z fakturą.

Rozszerzenie licencji można także wykonać przez przesłanie nowego klucza sprzętowego w zamian za stary. Przy tym sposobie rozszerzenia licencji zostaje również naliczona opłata za nowy klucz sprzętowy - patrz pozycja handlowa PmHwKey.

Zalecenie:
- Podczas przenoszenia aplikacji na inny komputer proszę nie zapomnieć również o skopiowaniu pliku licencyjnego.
- Jest zalecane zrobić kopię zapasową pliku licencyjnego (zaarchiwować). Jeżeli nawet wtedy dojdzie do utraty pliku licencyjnego, wtedy prosimy o kontakt z firmą MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r.o.