Promotic

Sieciowy klucz licencyjny

Plik licencyjny (tzn. plik PmXXXX.swk) przeznaczony dla Serwer licencyjny PmLicServer zawiera sieciową licencję dla aplikacji PROMOTIC (klient licencyjny). W nazwie pliku licencyjnego jest zawarty numer licencji (np. plik licencyjny nosi nazwę Pm3401.swk, gdzie 3401 jest numer licencji).
 
Ten rodzaj pliku licencyjnego jest ściśle przepiany tylko do jednego konkretnego Serwer licencyjny PmLicServer, który jest sam zabezpieczony przez własny klucz sprzętowy. To znaczy, że konkretny plik licencyjny działa tylko i wyłącznie z oprogramowaniem Serwer licencyjny PmLicServer na komputerze, na którym jest ulokowany konkretny klucz sprzętowy.
 
W pliku licencyjnym jest zawarta cała licencja dla aplikacji PROMOTIC.
 
Dokładniejszy opis konfiguracji, ulokowania plików licencyjnych i zasady licencji sieciowych - patrz Serwer licencyjny PmLicServer.

Uwaga:
 
Licencja sieciowa jest ważna tylko dla jednej uruchomionej aplikacji. Jeżeli na komputerze mają działać dwie aplikacje (tworzą logiczną całość np. serwer oraz wizualizacja), wtedy każda z nich wymaga swoją własną licencję.

Uruchomienie:
a) Serwer licencyjny - Plik licencyjny jest konieczne skopiować do foldera ?:\Promotic\Licences.
b) Klient licencyjny - W INI pliku aplikacji (dla runtime - PmRt) lub w INI pliku PROMOTIC (dla środowiska deweloperskiego - PmDev oraz PmDevSchool (od wersji Pm8.3.0) jest konieczne wytworzyć sekcję [Licence] a w niej klucz Medium w następujący sposób (odniesienie do Serwer licencyjny PmLicServer oraz do konkretnego Sieciowy klucz licencyjny):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.99:5656/Pm1234.swk
 
, gdzie netkey oznacza licencję sieciową, http lub https określa protokół, następuje adres IP lub nazwa komputera, port wewnętrznego Web serwera i nazwa licencyjnego pliku SWK.

Uwaga:
 
Zalogowany Windows użytkownik musi posiadać zezwolone uprawnienia zapisu do następujących plików:
- do plików app.ini aplikacji PROMOTIC związanych z usługą Serwer licencyjny PmLicServer


Zalecenie:
- Zalecamy zrobić kopię zapasową pliku licencyjnego (zaarchiwować).

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.