Update cookies preferences
Promotic

Problemy z ustawieniem lub wczytaniem licencji

Ogólne sprawdzenie działania drivera klucza sprzętowego

Po zainstalowaniu systemu PROMOTIC w docelowym komputerze i po włożeniu nośnika licencyjnego do portu USB klucz zaświeci się (dotyczy to standardowych kluczy). W przeglądarce internetowej pod adresem http://localhost:1947 po wybraniu pozycji Sentinel keys zostanie wyświetlona graficzna reprezentacja podłączonego klucza, a przy pomocy przycisku Blink on można klucz rozmigać.

1. Aplikacja nie wczyta licencji z klucza sprzętowego

Przyczyną może być:
a) Zainstalowana wersja PROMOTIC nie posiada odpowiedniego drivera klucza sprzętowego dla danej wersji SO Windows. Rozwiązanie patrz Tabela kompatybilności SO Windows oraz wersja PROMOTIC.
b) Aplikacja jest uruchamiana zdalnie w trybie RDP (zdalny pulpit). Rozwiązanie patrz System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP).
c) Błąd w pliku INI aplikacji w sekcji "Licence"
d) Aplikacja (w wersji PROMOTIC 9) jest uruchamiana w środowisku deweloperskim, lecz klucz sprzętowy zawiera licencję runtime.
Właściwe ustawienia do uruchomienia aplikacji należy ustawić w programie PmManager przy pomocy konfiguratorów w pozycji "Narzędzia i ustawienia > Ustawienia podstawowe".

2. Aplikacja na komputerze wirtualnym

Jest kilka opcji i zależą one od dostępności portu USB dla wirtualnego komputera. a także od sposobu administrowania tym komputerem (protokół RDP lub inny).

a) Opcje, jeżeli klucz sprzętowy jest umieszczony w porcie USB urządzenia hosta i jest udostępniony dla USB na komputerze wirtualnym.
a1) Klucz może zawierać licencję runtime, ale może wystąpić problem z uruchomieniem aplikacji, ponieważ aplikacja (z powodu dostępu poprzez RDP lub innych powodów) może nie mieć praw dostępu do portu USB.
Takie prawa posiada, jeżeli działa jako usługa w systemie Windows. Ale w tym przypadku, aplikacja nie posiada interfejsu graficznego.
a2) Licencja jest oferowana przez serwer licencyjny. Patrz Licencja sieciowa PROMOTIC, Sieciowy klucz licencyjny, Serwer licencyjny PmLicServer.
b) Port USB nie jest dostępny dla wirtualnego komputera.
b1) Licencja jest oferowana przez serwer licencyjny działający na innym komputerze w sieci lokalnej. Patrz linki Licencja sieciowa PROMOTIC, Sieciowy klucz licencyjny, Serwer licencyjny PmLicServer.
b2) Licencja związana z systemem operacyjnym (Windows) komputera. Patrz Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi SO Windows.

3. Starsza działająca aplikacja przeniesiona na nowy komputer.

Jest konieczne stwierdzić, w jakiej wersji PROMOTIC jest uruchomiona aplikacja. Następnie, zgodnie z tabelą kompatybilności dowiedz się, czy dana wersja może być uruchomiona na zainstalowanej wersji SO Windows.

a) Jeżeli to założenie jest spełnione, wtedy odpowiednia wersja PROMOTIC jest zainstalowana na docelowym komputerze oraz odpowiedni driver z https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm. Aplikacja i wszystkie dodatkowe komponenty wymagane do jej uruchomienia zostały przeniesione (baza danych, drivery komunikacyjne, ...).
b) Jeżeli aplikacja w danej wersji nie będzie mogła być uruchomiona na danym systemie operacyjnym Windows, wtedy aplikacja będzie musiała zostać przekonwertowana do wyższej wersji PROMOTIC obsługiwanej przez SO Windows. Można to zrobić tylko z licencją developerską PROMOTIC właściciela aplikacji lub za jego zgodą. W tym przypadku może być konieczne odnowienie licencji (PmUpgrade10 - Wydłużenie okresu dla upgrade oraz rozszerzenie klucza licencyjnego o 10 lat).
c) Jeżeli aplikacja zostanie przeniesiona do wirtualnego komputera, wtedy musi spełniać wymóg 3a, ale może również zmienić metodę licencjonowania zgodnie z punktem 2.

4. Licencję runtime nadal nie można wczytać

Prawdopodobne przyczyny:
- Aplikacja jest uruchamiana przy pomocy zdalnego pulpitu protokołem RDP.
- Aplikacja (w wersji PROMOTIC 9) próbuje uruchomić się w środowisku deweloperskim zamiast w runtime
- Driver klucza sprzętowego nie działa
- Błąd w pliku INI aplikacji w sekcji "Licence"
- Licencja została wydana z ograniczeniem czasowym, który upłynął


Zalecana praktyka:

Licencja zawarta w kluczu sprzętowym:
1) Sprawdź funkcjonalność drivera klucza sprzętowego.
2) Sprawdź ustawienia klucza sprzętowego - patrz System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP)
3) Uruchom aplikację Demo (lub inną aplikację o małym rozmiarze) i sprawdź w INFO systemie w karcie "PmaRoot > Licencje" czy licencja została wczytana. Jeżeli tak (czterocyfrowy numer licencji jest podany w pozycji "Licence number"), wtedy jest konieczne szukać błędu w ustawieniach samej aplikacji.


Licencja jest dostarczana przez serwer licencyjny:
1) Sprawdź funkcjonalność serwera licencyjnego pod adresami (w wersji PROMOTIC 9) http://ipserveru:5656/info.html i http://ipserveru:5656/log.html. Opis instalacji i uruchomienia jest opisany w dokumentacji dla konkretnej wersji PROMOTIC. Patrz Serwer licencyjny PmLicServer.
2) Sprawdź ustawienia w pliku INI aplikacji, patrz Serwer licencyjny PmLicServer.


Licencja jest związana z SO Windows:
2) Licencja działała, ale po pewnym czasie przestała działać.
 
Może to być spowodowane ograniczeniem czasowym określonym w licencji lub aktualizacją, uaktualnieniem lub migracją wirtualnego komputera z SO Windows, które spowodowały zmiany w identyfikacji SO Windows.
 
Należy wygenerować nową ważną licencję SwLicWithWIN (usługa może być płatna).
© MICROSYS, spol. s r.o.