Promotic

PmManager

Podczas instalacji dowolnej wersji systemu PROMOTIC 9.xx.yy dojdzie również do instalacji programu PmManager - Menedżer aplikacji i wersji PROMOTIC.

Jeżeli na komputerze została wcześniej zainstalowana w folderze "C:\Pm" dowolna wersja PROMOTIC (np. Pm80329), wtedy cały folder wrza z zawartością zostanie skopiowany do C:\Promotic\ oraz jego nazwa zostanie zmieniona według zawartej w nim wersji (w tym przypadku na Pm80329).

PmManager to kompleksowy manager wszystkich aplikacji, które zostały zapisane na komputerze (karta "Aplikacje") oraz pojedyńczych wersji systemu PROMOTIC (karta "Wersje PROMOTIC").
Po pierwszej instalacji lista aplikacji jest pusta a w liście wersji znajduje się tylko bieżąca wersja PROMOTIC, ewentualnie ostatnia wcześniej zainstalowana wersja.
Karty konfiguracyjne:
AplikacjeKarta administracji aplikacji - umożliwia dodawanie, usuwanie oraz uruchamianie aplikacji PROMOTIC
Wersje PROMOTICKarta administracji wersji PROMOTIC - umożliwia instalację, dodanie lub usunięcie wersji PROMOTIC
LicencjeKarta administracji licencji PROMOTIC - umożliwia administrację oprogramowania PmLicServer oraz nośnika licencyjnego PmSWkeyWIN
Narzędzia i ustawieniaKarta ustawień managera - umożliwia ustawianie podstawowych oraz zaawansowanych właściwości managera

Historia:
Pm9.00.12: Podczas instalacji oraz w oprogramowaniu PmManager dodano możliwość ustawienia zabezpieczenia folderów systemu PROMOTIC oraz określić, czy zmiany mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora lub wszyscy użytkownicy.
Pm9.00.08:
- W kartach Aplikacje oraz Wersje PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W karcie "Narzędzia i ustawienia" została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, Środowisko deweloperskie PROMOTIC lub Runtime PROMOTIC.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.