Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmManager

W trakcie instalacji dowolnej wersji systemu PROMOTIC 9.xx.yy dojdzie również do instalacji programu PmManager - Menedżer aplikacji i wersji PROMOTIC.
 
Jeżeli na danym komputerze została wcześniej zainstalowana w folderze C:\Pm dowolna wersja systemu PROMOTIC (np. Pm80329) wtedy cały folder wrza z zawartością zostanie skopiowany do C:\Promotic\ oraz jego nazwa zostanie zmieniona wg zawartej w nim wersji (w tym przypadku na Pm80329).
 
PmManager to kompleksowy manager wszystkich aplikacji, które zostały zapisane na danym komputerze (przycisk Aplikacje) oraz pojedyńczych wersji systemu PROMOTIC (przycisk Wersje PROMOTIC). Po pierwszej instalacji lista aplikacji jest pusta a w liście wersji znajduje się tylko bieżąca wersja systemu, ewentualnie ostatnia wcześniej zainstalowana wersja.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice