Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmManager

W trakcie instalacji dowolnej wersji systemu PROMOTIC 9.xx.yy dojdzie również do instalacji programu PmManager - Menedżer aplikacji i wersji PROMOTIC.
 
Jeżeli na danym komputerze została wcześniej zainstalowana w folderze "C:\Pm" dowolna wersja systemu PROMOTIC (np. Pm80329) wtedy cały folder wrza z zawartością zostanie skopiowany do C:\Promotic\ oraz jego nazwa zostanie zmieniona wg zawartej w nim wersji (w tym przypadku na Pm80329).
 
PmManager to kompleksowy manager wszystkich aplikacji, które zostały zapisane na danym komputerze (przycisk Aplikacje) oraz pojedyńczych wersji systemu PROMOTIC (przycisk Wersja PROMOTIC). Po pierwszej instalacji lista aplikacji jest pusta a w liście wersji znajduje się tylko bieżąca wersja systemu, ewentualnie ostatnia wcześniej zainstalowana wersja.
Karty konfiguracyjne:
Aplikacja Karta administracji aplikacji - umożliwia dodawanie, usuwanie oraz uruchamianie aplikacji PROMOTIC
Wersja PROMOTIC Karta administracji wersji PROMOTIC - umożliwia instalację, dodanie lub usunięcie wersji PROMOTIC
Licencja Karta administracji licencji PROMOTIC - umożliwia administrację PmLicServer oraz PmSWkeyWIN
Narzędzia i ustawienia Karta ustawień managera - umożliwia ustawianie podstawowych oraz zaawansowanych właściwości managera

Historia:
Pm9.00.12: Podczas instalacji oraz w oprogramowaniu PmManager dodano możliwość ustawienia zabezpieczenia folderów systemu PROMOTIC oraz określić, czy zmiany mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora lub wszyscy użytkownicy.
Pm9.00.08:
- W kartach Aplikacja oraz Wersja PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W karcie "Narzędzia i ustawienia" została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, Środowisko deweloperskie PROMOTIC lub Runtime PROMOTIC.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice