Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmManager

W trakcie instalacji dowolnej wersji systemu PROMOTIC 9.xx.yy dojdzie również do instalacji programu PmManager - Menedżer aplikacji i wersji PROMOTIC.
 
Jeżeli na danym komputerze została wcześniej zainstalowana w folderze "C:\Pm" dowolna wersja systemu PROMOTIC (np. Pm80329) wtedy cały folder wrza z zawartością zostanie skopiowany do C:\Promotic\ oraz jego nazwa zostanie zmieniona wg zawartej w nim wersji (w tym przypadku na Pm80329).
 
PmManager to kompleksowy manager wszystkich aplikacji, które zostały zapisane na danym komputerze (przycisk Aplikacje) oraz pojedyńczych wersji systemu PROMOTIC (przycisk Wersja PROMOTIC). Po pierwszej instalacji lista aplikacji jest pusta a w liście wersji znajduje się tylko bieżąca wersja systemu, ewentualnie ostatnia wcześniej zainstalowana wersja.
Zakładki konfiguracyjne:
Aplikacja Zakładka administracji aplikacji - umożliwia dodawanie, usuwanie oraz uruchamianie aplikacji PROMOTIC
Wersja PROMOTIC Zakładka administracji wersji PROMOTIC - umożliwia instalację, dodanie lub usunięcie wersji PROMOTIC
Licencja Zakładka administracji licencji PROMOTIC - umożliwia administrację PmLicServer oraz PmSWkeyWIN
Narzędzia i ustawienia Zakładka ustawień managera - umożliwia ustawianie podstawowych oraz zaawansowanych właściwości managera

Historia:
Pm9.00.08:
- W zakładkach Aplikacja oraz Wersja PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W zakładce "Narzędzia i ustawienia" została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, Środowisko deweloperskie PROMOTIC lub Runtime PROMOTIC.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice