Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wersja PROMOTIC - karta PmManager

Opis:
Karta administracji wersji PROMOTIC - umożliwia instalację, dodanie lub usunięcie wersji PROMOTIC
Pasek narzędziowy (toolbar):
(Środowisko deweloperskie)Otworzy listę aplikacji danej wersji PROMOTIC w celu ich uruchomienia w wybranym trybie środowiska deweloperskiego:
Środowisko deweloperskie 32bit
Środowisko deweloperskie 64bit
(Tryb runtime)Otworzy listę aplikacji danej wersji PROMOTIC w celu ich uruchomienia w wybranym trybie runtime (tylko dla wersji 9 oraz nowszych):
Tryb runtime 32bit
Tryb runtime 64bit
(Dodaj)Doda nową lub istniejącą wersję PROMOTIC
Zainstaluj wersję z pliku instalacyjnego
Dodaj istniejącą wersję z wybranego folderu
(Usuń)Usunie zaznaczoną wersję
Odinstaluj wersję
Usuń wersję z listy
Tabela administracji wersji PROMOTIC:
Tabelarycznie wyświetla listę wersji PROMOTIC z możliwością ich sortowania wg kolumn
Wersja
Stan
Ścieżka do foldera
Data dystrybucji
Notatka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice