Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDev - Licencja środowiska deweloperskiego PROMOTIC

- Umożliwia wytwarzanie aplikacji programowych na komputerach PC pracujących pod SO Windows - patrz Nowości systemu PROMOTIC.
- Na stronach internetowych (https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm) jest stale dostępna bieżąca wersja systemu PROMOTIC.
- Częścią składową systemu PROMOTIC jest elektroniczna dokumentacja on-line.
- Wytworzoną aplikację można także dostrajać oraz testować. Wszystkie komponenty (Drivery komunikacyjne, Web, OPC ...) funkcjonują w trybie dostrajania i testowania.

Niniejsza licencja jednak nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania aplikacji. Jeżeli należy posiadać jedną licencję, dzięki której można edytować aplikację i mieć długotrwale uruchomiony tryb runtime, wtedy należy zakupić odpowiednią licencję runtime i do niej dokupić komponent PmDevForRt - Środowisko deweloperskie dla licencji runtime.

- Do wykorzystania wytworzonej aplikacji jest więc możliwe:
- zakupienie odpowiedniej licencji runtime PROMOTIC, lub
- dla aplikacji nie przekraczających 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych wykorzystanie trybu PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime.
 
- Środowisko deweloperskie aplikacji PROMOTIC bez klucza licencyjnego (bez obecności deweloperskiego klucza sprzętowego):
- W trybie tym projektant aplikacji ma do dyspozycji wszystkie komponenty i funkcje systemu PROMOTIC.
- Aplikacje, które można wytwarzać w trybie są ograniczone do 100 zmiennych.
- Środowisko deweloperskie bez klucza licencyjnego działa w trybie DevFree a środowisko runtime uruchomione z tą licencją deweloperską działa w trybie RtFree lub RtForDevFree.
 
- Środowisko deweloperskie z kluczem licencyjnym (z deweloperskim kluczem sprzętowym):
- Dostawa licencji zawiera deweloperski klucz sprzętowy, płytę CD-ROM z bieżącą wersją systemu PROMOTIC oraz umową licencyjną.
- Umożliwia wytwarzanie nieograniczenie wielkich aplikacji - ze wszystkimi komponentami, które są częścią zawarte w środowisku deweloperskim (Drivery komunikacyjne, Web, elementy ActiveX, interfejsy OPC, DDE, itd.)
- Środowisko deweloperskie z kluczem licencyjnym działa w trybie DevProf natomiast runtime aplikacja uruchomiona z tą wersją środowiska deweloperskiego działa w trybie RtForDevProf.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice