Promotic

PmDevProf - Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC

- Umożliwia wytwarzanie aplikacji programowych na komputerach pracujących pod SO Windows - patrz Nowości systemu PROMOTIC.
- Na stronach internetowych (https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm) jest stale dostępna bieżąca wersja systemu PROMOTIC.
- Częścią składową systemu PROMOTIC jest elektroniczna dokumentacja on-line.
- Wytworzoną aplikację można także testować. Wszystkie komponenty (Drivery komunikacyjne, Web, OPC ...) funkcjonują w trybie dostrajania i testowania.
Niniejsza licencja jednak nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania aplikacji. Jeżeli jest konieczne posiadać jedną licencję, dzięki której można edytować aplikację i mieć długotrwale uruchomiony tryb runtime, wtedy jest konieczne zakupić odpowiednią licencję runtime i do niej dokupić komponent PmDevForRt - Środowisko deweloperskie dla licencji runtime.
- Do wykorzystania wytworzonej aplikacji jest więc możliwe:
- zakupienie odpowiedniej licencji runtime PROMOTIC, lub
- dla aplikacji nie przekraczających 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych wykorzystanie trybu PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime.


- Środowisko deweloperskie bez nośnika licencyjnego (bez obecności deweloperskiego klucza sprzętowego):
- W trybie tym projektant aplikacji ma do dyspozycji wszystkie komponenty i funkcje systemu PROMOTIC.
- Aplikacje, które można wytwarzać w trybie są ograniczone do 100 zmiennych.
- Środowisko deweloperskie bez nośnika licencyjnego działa w trybie PmDevFree a tryb runtime uruchomione z tą licencją deweloperską działa w trybie PmRtFree lub PmRtTestFree.


- Środowisko deweloperskie z kluczem licencyjnym (z deweloperskim kluczem sprzętowym):
- Dostawa licencji zawiera deweloperski klucz sprzętowy oraz umową licencyjną.
- Umożliwia wytwarzanie nieograniczenie wielkich aplikacji - ze wszystkimi komponentami, które są częścią zawarte w środowisku deweloperskim (Drivery komunikacyjne, Web, ActiveX obiekty, interfejsy OPC, DDE, itd.)
- Środowisko deweloperskie z kluczem licencyjnym działa w trybie PmDevProf natomiast tryb runtime uruchomiony z środowiskiem deweloperskim działa w trybie PmRtTestProf.
© MICROSYS, spol. s r. o.