Update cookies preferences
Promotic

Lista typów licencji systemu PROMOTIC

Według przyszeregowanej licencji zostanie uruchomione Środowisko deweloperskie oraz tryb runtime systemu PROMOTIC.
System może być na przykład uruchamiany bez nośnika licencyjnego (bez klucza sprzętowego), z licencją developerską PmDevProf, z licencją runtime PmRt100, PmRt500, PmRt1000, PmRt5000, PmRt50000, PmRtProf, itd.
Jeżeli system jest uruchamiany bez nośnika licencyjnego, wtedy przyszeregowana licencja zależy od ustawienia konfiguratora "Typ licencji runtime". Następuje opis wszystkich trybów PROMOTIC, ich ograniczenia i zachowanie.

Identyfikator bieżącego trybu dla środowiska deweloperskiego i dla środowiska runtime można stwierdzić w uruchomionej aplikacji w nastęoujących miejscach:
- w głównym oknie środowiska deweloperskiego w pasku narzędzi po prawej u góry
- w pozycji "/System/Licence" INFO systemu


Lista licencji deweloperskich

- PmDevNone: Środowisko deweloperskie nie można uruchomić.


- PmDevFree: Bezpłatne środowisko deweloperskie (patrz PmDevFree).
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez nośnika licencyjnego i jej wielkość nie przekracza 100 zmiennych.
Ograniczenie: w opisywanym trybie nie można wytworzyć w aplikacji większej niż 100 zmiennych.
W celach testowania i dostrajania można aplikację uruchamiać w runtime PmRtTestFree lub dla aplikacji do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych można uruchamiać bez żadnych dalszych ograniczeń w trybie PmRtFree.


- PmDevProf: Pełne środowisko deweloperskie.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją PmDevProf.
Dla wytwarzania aplikacji nie ma żadnych ograniczeń.
W celach testowania i dostrajania można aplikację uruchamiać w runtime PmRtTestProf.


- PmDevForRt: Środowisko deweloperskie uaktywnione w licencji runtime.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją runtime zawierającą komponent PmDevForRt.
Dla wytwarzania aplikacji nie ma tutaj żadnych ograniczeń.

Lista licencji runtime

- PmRtNone: Trybu runtime nie można uruchomić.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchamiana bez nośnika licencyjnego i jej wielkość przekracza 100 zmiennych (lub jeżeli jest do 100 zmiennych lecz konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "LicKey2 - według nośnika licencyjnego (zabroń PmRtTestFree)").


- PmRtFree: Bezpłatny tryb runtime (patrz PmRtFree).
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez nośnika licencyjnego, jej wielkość nie przekracza 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych a konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji".
Tryb runtime działa nieograniczenie długo, wszystkie komponenty funkcjonują (komunikacje, bazy danych ...) oraz jest dozwolony 2x PmWebClient.


- PmRt100: Tryb runtime z licencją PmRt100.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a wielkość aplikacji nie przekracza 100 zmiennych.


- PmRt500: Tryb runtime z licencją PmRt500.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a wielkość aplikacji nie przekracza 500 zmiennych.


- PmRt1000: Tryb runtime z licencją PmRt1000.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a wielkość aplikacji nie przekracza 1 000 zmiennych.


- PmRt5000: Tryb runtime z licencją PmRt5000.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a wielkość aplikacji nie przekracza 5 000 zmiennych.


- PmRt50000: Tryb runtime z licencją PmRt50000.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją a wielkość aplikacji nie przekracza 50 000 zmiennych.


- PmRtProf: Tryb runtime z licencją PmRtProf.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z tą licencją. Wielkość aplikacji jest nieograniczona.


- PmRtTestFree: Próbny tryb runtime dla środowiska deweloperskiego w trybie PmDevFree.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez nośnika licencyjnego, jej wielkość nie przekracza 100 zmiennych i konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji". Licencja ta zawiera dialogi ostrzegawcze oraz czasowe ograniczenie działania aplikacji do 1 godziny. Wszystkie komponenty funkcjonują (komunikacje, bazy danych ...) oraz jest dozwolony 2 x PmWebClient.
Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.


- PmRtTestProf: Próbny tryb runtime dla środowiska deweloperskiego w trybie PmDevProf.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona z licencją PmDevProf.
Runtime działa maksymalnie 7 dni (w celu testowania), po czym aplikacja zostanie zatrzymana oraz zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją o powodzie zatrzymania.
Co godzinę zostanie wyświetlone okno z komunikatem (to okno nie ma jednak żadnego wpływu na funkcjonalność aplikacji), wszystkie komponenty funkcjonują (komunikacje, bazy danych ...) oraz jest dozwolonych 10 PmWebClient.
Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.


- PmRtDemo: Tryb runtime przeznaczony do wytwarzania aplikacji DEMO.
Licencja ta zostanie przyszeregowana jeżeli aplikacja jest uruchomiona bez nośnika licencyjnego i konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "PmRtDemo - demo runtime, nieograniczona wielkość aplikacji".
Podczas uruchamiania aplikacji jest otwarte okno ostrzegawcze i aplikacja działa przez 1 godzinę. W uruchomionej aplikacji wszystkie komponenty działają (komunikacje, bazy danych ...) oraz jest dozwolony 1 x PmWebClient.
Projektant może w ten sposób w systemie PROMOTIC wytworzyć swoje DEMO aplikacyjne, włącznie z na przykład rzeczywistą komunikacją z wymaganym urządzeniem i oferować taką aplikację swoi klientom końcowym w celach prezentacji.
Nie może być stosowane jako rzeczywista, realna aplikacja.

System PROMOTIC bez nośnika licencyjnego

Z wyżej wymienionej listy wypływa, że system PROMOTIC może być stosowany również bez zakupu licencji. Bez zakupionej licencji można stosować następujące tryby:

PROMOTIC gratis:
Jeżeli wielkość aplikacji nie przekracza 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych i konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji", wtedy są aktywne tryby PmDevFree oraz PmRtFree.
Taką aplikację można bez ograniczenia stosować jako freeware. Patrz: PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.

Środowisko deweloperskie gratis:
Jeżeli wielkość aplikacji nie przekracza 100 zmiennych, wtedy jest aktywny tryb PmDevFree.
W ten sposób można wytwarzać aplikacje dla licencji PmRt100 bez zakupu środowiska deweloperskiego.

Aplikacyjne demo gratis:
Jeżeli konfigurator "Typ licencji runtime" jest ustawiony na "PmRtDemo - demo runtime, nieograniczona wielkość aplikacji", wtedy jest aktywny tryb PmRtDemo.
W ten sposób można z nieograniczenie dużej aplikacji wytworzyć funkcjonalne DEMO odpowiednie do oferowania klientom końcowym w celu prezentacji.

Historia:
Pm8.03.00: usunięto tryby DevSchool oraz RtSchool
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.