Update cookies preferences
Promotic

Zmienne licencjonowane

W systemie PROMOTIC istnieje wiele sposobów, jak zdefiniować zmienną. Podstawowy podział to zmienne licencjonowane oraz nielicencjonowane. Wielkość aplikacji określa ilość zmiennych licencjonowanych oraz można ją stwierdzić w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu" obiektu PmaRoot.

Zmienne licencjonowane obejmują:
- Obiekty PmaNumber oraz PmaString.
- Rozszerzenie danych ExtSubVar (Rozszerzenie danych zmiennej PmVar o następną podzmienną) w zmiennych obiektu PmaData.


Zmienne licencjonowane NIE obejmują:
- Lokalne zmienne w skryptach (zdefiniowanie przy pomocy poleceń var lub Dim).
- Właściwości obiektów, na przykład PmgString.Value, PmaObject.Name itd.


Jak efektywnie pracować ze zmiennymi licencjonowanymi

Rozszerzenia danych:
Rozszerzenia danych zmiennych w obiekcie PmaData umożliwiają w jednej zmiennej ustawić:
- że zmienna ma być trendowana (ExtTrend) - z tego powodu nie trzeba definiować dodatkową zmienną w obiekcie PmaTrendGroup
- że zmienna ma zostać podłączona do drivera komunikacyjnego (ExtComm) - z tego powodu nie trzeba definiować dodatkową zmienną w obiekcie PmaCommGroup
- że zmienna ma się komunikować poprzez OPC (ExtOpcDa) - z tego powodu nie trzeba definiować dodatkową zmienną w obiekcie PmaOpcDaClientGroup


Kolumny "Tylko do odczytu" w obiekcie PmaDataTable:
Z powodu licencjonowania każda komórka tabeli zwiększa wielkość aplikacji. Jeżeli w obiekcie PmaDataTable zostanie zaznaczona kolumna jako "Tylko do odczytu", wtedy komórki tej kolumny nie zwiększają wielkości aplikacji pod względem licencjonowania. To umożliwia również w aplikacjach z mniejszą ilością punktów stosować obiekt ten do zapisu wartości konfiguracyjnych, które na czas działania aplikacji są stałymi. Realizacyjnie jest to zapewnione w taki sposób, że do kolumn "Tylko do odczytu" można wpisać wartości tylko raz. Ograniczenia dla pojedyńczych metod obiektu PmaDataTable z powodu kolumn "Tylko do odczytu" są opisane w notatce tej metody.


Zmienne w obiekcie PmaCommMsg komunikacji PmChar

Driver komunikacyjny PmChar umożliwia w obiekcie PmaCommMsg zestawić dane, które zostaną wysłane (w karcie "Dane-wysłanie") oraz dane, które zostaną odebrane (w karcie "Dane-odbiór").
Zmienne z obu kartach to zmienne licencjonowane.

Jeżeli potrzeby zestawiania złożonej wiadomości zawierającej dużą ilość zmiennych, wtedy w kartach nie trzeba definiować dużej ilości zmiennych ale można w każdej z kart posiadać tylko jedną zmienną typu String.
- Zmienną w karcie "Dane-wysłanie" można ustawić w skrypcie przed wysłaniem wiadomości. Można użyć wartości z wielu innych zmiennych znajdujących się w innych obiektach.
- Zmienną w karcie "Dane-odbiór" należy odczytać w zdarzeniu onEndOfTransfer. Przy odczycie wartości można uzyskany String opracować tak, że uzyskane z niego wartości zostaną zapisane do wielu innych zmiennych znajdujących się w innych obiektach.

W taki sposób można osiągnąć to, że poprzez jedną zmienną można wysłać/odczytać większą ilość danych.

Jeżeli komunikacja nie jest znakowa ale binarna, wtedy można ustawić, że dane mają zostać zapisane do obiektu PmaCommMsg w formie HexaString - patrz Transmisja danych binarnych.

Historia:
Pm8.03.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.