Update cookies preferences
Promotic

UMOWA LICENCYJNA DLA KOMPONENTÓW PAKIETU PROGRAMOWEGO PROMOTIC

Umowa o przekazaniu praw do użytkowania komponentów pakietu programowego PROMOTIC (dalej tylko Produkt) pomiędzy Użytkownikiem i firmą MICROSYS, spol. s r.o., Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice (dalej tylko Dostawca licencji).

A) Komercyjne użytkowanie oprogramowania PROMOTIC

Umowa licencyjna dotycząca komercyjnego użytkowania oprogramowania PROMOTIC, tzn. trybu, kiedy oprogramowanie jest użytkowane na podstawie licencji komercyjnej oferowanej firmą MICROSYS, spol. s r.o. w formie unikalnego klucza sprzętowego lub programowego.

Niżej przedstawiony tekst jest zawarty w umowie licencyjnej, którą Użytkownik systemu PROMOTIC otrzymuje przy zakupie środowiska deweloperskiego PROMOTIC:

Ogłoszenie licencyjne. Oprogramowanie PROMOTIC znajduje się pod ochroną ustawy o prawach autorskich i międzynarodowej umowy o prawach autorskich. Wszelkie prawa do Produktu posiada wyłącznie Dostawca licencji. Pod pojęciem Produkt jest rozumiane właściwe oprogramowanie, media, licencja oraz dokumentacja w formie elektronicznej.

Przyznanie licencji. Użytkownik może zainstalować i wykorzystać jedną kopię Produktu. Jeżeli niniejsza umowa jest częścią dostawy licencji sieciowej lub wersji szkolnej, wtedy Użytkownik jest upoważniony do instalacji i wykorzystania odpowiedniej ilożci kopii Produktu

Prawa i zobowiązania Użytkownika:
- Użytkownik zobowiązuje się, że Produkt będzie stosować wyłącznie we własnej organizacji i że nie będzie udostępniać, wynajmować ani wypożyczać Produkt osobom trzecim, z wyjątkiem trybu runtime, który można wykorzystać także u osób trzecich przy założeniu zakupu odpowiedniej Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC u Dostawcy licencji.
- Użytkownik zobowiązuje się do nie ingerowania do oprogramowania PROMOTIC, nie wykonywania analizy zwrotnej, dekompilacji lub konwersji z kodu maszynowego.
- Użytkownikowi nie wolno Produktu wypożyczać lub wynajmować.
- Użytkownik może przenieść (wyłącznie za zgodą Dostawcy licencji) wszelkie swoje prawa dotyczące środowiska deweloperskiego PROMOTIC wypływającymi z niniejszej umowy za zgodą nabywcy licencji z warunkami niniejszej umowy.


Prawa i zobowiązania Dostawcy licencji:
- Dostawca licencji udziela zarejestrowanym Użytkownikom 2-letnią gwarancję na Produkt od daty odebrania przy założeniu, że Produkt jest wykorzystywany zgodnie z dokumentacją. Gwarancja zostaje udzielona na rzeczywistość, że Produkt jest zdolny do pełnienia funkcji według dokumentacji. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane przez nieuprawnioną ingerencję Użytkownika do Produktu.
- Dostawca licencji zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Produktu, który nie spełnia warunków gwarancji. Dostawca licencji w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione szkody powstałe w związku w użytkowaniem Produktu.
- Dostawca licencji ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Użytkownik nie spełnia jej warunków.


B) Darmowe użytkowanie oprogramowania PROMOTIC

Umowa licencyjna dotycząca swobodnego użytkowania oprogramowania PROMOTIC tzn. trybu, kiedy oprogramowanie jest użytkowane na podstawie licencji freeware (PmFree) bez powiązania z unikalnym sprzętowym lub programowym kluczem.

Ogłoszenie licencyjne. Oprogramowanie PROMOTIC znajduje się pod ochroną ustawy o prawach autorskich i międzynarodowej umowy o prawach autorskich. Wszelkie prawa do Produktu posiada wyłącznie Dostawca licencji.

Przyznanie licencji. Użytkownik jest uprawniony do instalacji i użytkowania dowolnej liczby kopii SCADA systemu PROMOTIC w trybie freeware (PmFree). Użytkownicy mogą swobodnie rozpowszechniać freeware plik instalacyjny PROMOTIC.

Prawa i zobowiązania Użytkownika:
- Użytkownik zobowiązuje się do nie ingerowania do oprogramowania PROMOTIC, nie wykonywania analizy zwrotnej, dekompilacji lub konwersji z kodu maszynowego.


Prawa i zobowiązania Dostawcy licencji:
- Dostawca licencji nie oferuje gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie poniesione szkody w związku z użytkowaniem oprogramowania PROMOTIC w trybie PmFree.


POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE WYKORZYSTANIE PRODUKTU POTWIERDZASZ, ŻE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.