Update cookies preferences
Promotic

Obiekt ExtComm

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do obiektu PmaCommGroup (komunikacja przy pomocy driverów komunikacyjnych PROMOTIC).
Właściwości i metody:
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
GroupZwraca obiekt PmaCommGroup
ItemIdAdres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji
LastSendErrorWartość powodzenia ostatniego wysłania wartości
LastSendValueOstatnia wysłana wartość
RecalcDWartość stałej D do przeliczenia
RecalcKWartość stałej K do przeliczenia
RecalcQWartość stałej Q do przeliczenia
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtCommKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaCommGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaCommGroup > Dane" wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) zostać wpisana! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaCommGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaCommGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta.

Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={Comm;PmaObject;ItemId;K;Q;D}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaCommGroup)"
- ItemId: patrz konfigurator "ItemId"
- K;Q;D: patrz konfigurator "Przeliczenie wartości"

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.