Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtComm

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o podłączenie do obiektu PmaCommGroup (komunikacja przy pomocy driverów komunikacyjnych PROMOTIC).
Właściwości i metody:
ItemId Adres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji.
RecalcD Wartość stałej D do przeliczenia
RecalcK Wartość stałej K do przeliczenia
RecalcQ Wartość stałej Q do przeliczenia
Var Zwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtComm Konfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaCommGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaCommGroup > Dane" wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) zostać wpisana! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaCommGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaCommGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta.

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={Comm;PmaObject;ItemId;K;Q;D}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaCommGroup)"
- ItemId: patrz konfigurator "ItemID"
- K;Q;D: patrz konfigurator "Przeliczenie wartości"

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice