Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtSubVar

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o następną podzmienną.
Właściwości i metody:
Note Notatka zmiennej
Unit Fizyczna jednostka zmiennej (tylko dla PmaData oraz PmaTrendGroup)
Value Wartość zmiennej
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtSubVar Konfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
To rozszerzenie danych umożliwi dodanie do zmiennej PmVar następną podzmienną ookreślonej nazwie.

Uwaga! Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={SubVar;VarType;Value;Note;Unit}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- VarType: patrz konfigurator "Typ danych"
- Value: patrz konfigurator "Wartość"
- Note: patrz konfigurator "Notatka"
- Unit: patrz konfigurator "Jednostka"

Historia:
Pm8.03.13: nie działał import/eksport ani XML ani CSV
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice