Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtSubVar

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o następną podzmienną.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={SubVar;VarType;Value;Note;Unit}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- VarType: patrz konfigurator "Typ danych"
- Value: patrz konfigurator "Wartość"
- Note: patrz konfigurator "Notatka"
- Unit: patrz konfigurator "Jednostka"
 
To rozszerzenie danych umożliwi dodanie do zmiennej PmVar następną podzmienną ookreślonej nazwie.
 
Uwaga! Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Właściwości i metody:
Note Notatka zmiennej
Unit Fizyczna jednostka zmiennej (tylko dla PmaData oraz PmaTrendGroup)
Value Wartość zmiennej
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtSubVar Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.13: nie działał import/eksport ani XML ani CSV
Pm8.03.11: umożliwia do zmiennej włożyć następną podzmienną.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice