Promotic

Obiekt ExtSubVar

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o następną podzmienną.
Właściwości i metody:
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
NoteNotatka zmiennej
UnitFizyczna jednostka zmiennej (tylko dla PmaData oraz PmaTrendGroup)
ValueWartość zmiennej
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtSubVarKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
To rozszerzenie danych umożliwia dodanie do zmiennej PmVar następną podzmienną ookreślonej nazwie.
Uwaga! Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={SubVar;VarType;Value;Note;Unit}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- VarType: patrz konfigurator "Typ danych"
- Value: patrz konfigurator "Wartość"
- Note: patrz konfigurator "Notatka"
- Unit: patrz konfigurator "Jednostka"

Historia:
Pm8.03.13: nie działał import/eksport ani XML ani CSV
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.