Promotic

Unit - właściwość obiektu ExtSubVar

Opis:
Fizyczna jednostka zmiennej Ta właściwość jest do dyspozycji tylko dla zmiennych obiektu: PmaData oraz PmaTrendGroup.
Składnia:
String Unit
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jednostka" tego obiektu.
 
Właściwość jest tylko do odczytu, ale jeżeli jest pusta, wtedy można do niej skryptem raz zapisać wartość początkową. Następnie wartość tą nie można zmienić (dopiero po ponownym uruchomieniu aplikacji).
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/sv").Unit;

// lub
sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("sv").Unit;

// lub
sUnit = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("sv").Unit;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.10: Właściwość jest teraz do zapisu tylko raz
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.