Update cookies preferences
Promotic

PmaData - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmaData

Do zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" można przystępować także przy pomocy skryptu, na przykład dostęp do pierwszej zmiennej (indeksowane od 0) o nazwie "Zewnetrzny":
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia").Item(0).Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia").Item("Zewnetrzny").Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia/#vars/0").Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia/#vars/Zewnetrzny").Value


Identyfikator #vars:
W obiekcie PmaData są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne (typu PmVar) zdefiniowane w karcie "Dane". Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Właściwość Pma obiektu". Na przykład metoda Pm("data1/#vars/aaa") zwraca pozycję danych aaa z obiektu o nazwie "data1" który jest typu PmaData.
 
Identyfikator #ext:
Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

Nad zmiennymi w obiekcie PmaData można wykonywać różne operacje. Na przykład:
- Oferowanie wartości (do odczytu i zapisu) do Webu przy pomocy formatu XML. Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.
- Każdą zmienną obiektu można rozszerzyć o następne funkcjonalności (patrz Rozszerzenia danych), na przykład do podłączenia do alarmów, OPC lub DDE komunikacji, itd.
- Zapis do wartości typu String przy pomocy metody SaveToString.
- itd.
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)
- PmaNumber (obiekt)
- PmaString (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.