Update cookies preferences
Promotic

SetVarArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie wartości z tablicy wartości wytworzonej przy pomocy metody GetVarArray wszystkim zmiennym w karcie "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Boolean SetVarArray(Array aArray)
Parametry:
aArray(Array) tablica 1-wymiarowa (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript), której wartości mają zostać przyszeregowane wszystkim zmiennym w karcie "Dane".
Ilość pozycji tablicy musi być zgodna z ilością zmiennych w karcie "Dane".
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli przyszeregowanie przebiegło pomyślnie.
false - Jeżeli nie doszło do przyszeregowania.
Notatka:
Do przyszeregowania wartości wybranym zmiennym w karcie "Dane" służy metoda SetVarSubArray.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.Array1(7, 3.14, 22);
var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.SetVarArray(arr);
// lub
var bDone = oData.SetVarArray(arr);   // bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r.o.