Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetVarArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie wartości z tablicy wartości wytworzonej przy pomocy metody GetVarArray wszystkim zmiennym w zakładce "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Boolean SetVarArray(Array aArray)
Wołanie:
oData.SetVarArray aArray
Parametry:
aArray(Array) tablica 1-wymiarowa, której wartości mają zostać przyszeregowane wszystkim zmiennym w zakładce "Dane". Ilość pozycji tablicy musi być zgodna z ilością zmiennych w zakładce "Dane".
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli przyszeregowanie przebiegło pomyślnie.
false - Jeżeli nie doszło do przyszeregowania.
Notatka:
Do przyszeregowania wartości wybranym zmiennym w zakładce "Dane" służy metoda SetVarSubArray.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice