Update cookies preferences
Promotic

DdeClientEnabled - właściwość obiektu PmaData

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia zezwolenie DDE klient komunikacji.
Składnia:
Boolean DdeClientEnabled
Wartości:
true (domyślnie) - obiekt komunikuje przy pomocy DDE
false - komunikacja DDE jest zakazana
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ma sens tylko jeżeli w karcie "DDE" tego obiektu jest ustawiona komunikacja jako DDE klient (w uruchomionej aplikacji można przy pomocy opisywanej właściwości zezwalać lub zakazywać DDE komunikację).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.DdeClientEnabled = true;   // false
© MICROSYS, spol. s r.o.