Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - wlaściwość obiektu PmaData

Opis:
Ustawienie/ustalenie zezwolenia DDE klient komunikacji.
Składnia:
Boolean DdeClientEnabled
Wołanie:
b = oData.DdeClientEnabled
Wartości:
true (domyślnie) - obiekt komunikuje się przy pomocy DDE
false - komunikacja DDE jest zakazana
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość ma sens tylko jeżeli w zakładce "DDE" tego obiektu jest ustawiona komunikacja jako DDE klient (w uruchomionej aplikacji można przy pomocy opisywanej właściwości zezwalać lub zakazywać DDE komunikację).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice