Promotic

EndOfTransfer - metoda obiektu PmaData

Opis:
Metoda spowoduje, że zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z parametrami: pEvent.Source = 0 (tzn. źródło lokalne) pEvent.Error = 0 (tzn. bez błędu).
Składnia:
Empty EndOfTransfer()
Notatka:
Wołanie tej metody jest stosowne na przykład jeżeli zachodzi potrzeba opracować dane obiektu w jednym miejscu. Jeżeli dane zostaną odebrane z komunikacji lub jeżeli dane zostaną lokalnie ustawiona i wtedy zostanie wywołana metoda EndOfTransfer, wtedy można dane opracować jednolicie w zdarzeniu onEndOfTransfer.
Wołanie tej metody jest synchroniczne, to znaczy, że najpierw zostanie wykonany algorytm w zdarzeniu onEndOfTransfer i dopiero potem jest kontynuowany skrypt od miejsca wywołania metody.
Patrz również:
Przykład:
Najpierw są ustawione dane obiektu po czym zostanie wywołana metoda EndOfTransfer jako znacznik że wszystko jest gotowe i że w zdarzeniu onEndOfTransfer można dane opracować.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.Item("d1").Value = 3.14;
oData.Item("d2").Value = 56;
// ...
oData.Item("d33").Value = 34.2;
oData.EndOfTransfer();
© MICROSYS, spol. s r.o.