Promotic

ReadFromSocket - metoda obiektu PmaData

Opis:
Odczyt danych z serwerowej grupy poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów.
Składnia:
Boolean ReadFromSocket()
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała żądanie odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała żądanie odczytu danych. Prawdopodobnie nie została zakończona poprzednia transmisja wysłania/odbioru danych po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:
Metoda ta nie działa w PmFree.

Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.
Wołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona karta "Sokety" jako Soket klient.
Przychodzącymi danymi zostaną napełnione zmienne w karcie "Dane" tego obiektu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.ReadFromSocket();
// lub
var bDone = oData.ReadFromSocket();   // bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r.o.