Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromSocket - metoda obiektu PmaData

Opis:
Odczyt danych z serwerowej grupy poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów.
Składnia:
Boolean ReadFromSocket()
Wołanie:
oData.ReadFromSocket()
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała wymóg odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg odczytu danych. Prawdopodobnie nie została zakończona poprzednia transmisja wysłania/odbioru danych po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.

Wołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona zakładka "Sokety" jako Soket klient.

Przychodzącymi danymi zostaną napełnione zmienne w zakładce "Dane" tego obiektu.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice