Promotic

WebClientIsReady - właściwość obiektu PmaData

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do odczytu/zapisu danych do Web serwera. W tym przypadku obiekt PmaData jest Web klientem.
Składnia:
Boolean WebClientIsReady
Wartości:
true - obiekt jest gotów do transmisji danych poprzez Web (tzn. można wywołać metodę ReadFromWeb lub WriteToWeb)
false - obiekt nie jest gotów do transmisji danych (jeszcze odbywa się transmisja danych od poprzedniego wywołania wymienionych metod)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta nie działa w PmFree.

Obiekt przez wywołanie metod ReadFromWeb lub WriteToWeb przejdzie do stanu transmisji danych. W czasie transmisji danych nie można nad obiektem ponownie wywoływać tych metod a właściwość WebClientIsReady wtedy zwraca wartość false. Po zakończeniu transmisji danych (tzn. po tym co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) można ponownie wywoływać metody a właściwość WebClientIsReady zwraca wartość true.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oData.WebClientIsReady)
{
oData.ReadFromWeb("http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue");
}
else
{
Pm.Debug("Web klient is not ready (is still active)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.