Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WebClientIsReady - właściwość obiektu PmaData

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do odczytu/zapisu danych do Web serwera. W tym przypadku obiekt PmaData jest Web klientem.
Składnia:
Boolean WebClientIsReady
Wartości:
true - obiekt jest gotów do transmisji danych poprzez Web (tzn. można wywołać metodę ReadFromWeb lub WriteToWeb)
false - obiekt nie jest gotów do transmisji danych (jeszcze odbywa się transmisja danych od poprzedniego wywołania wymienionych metod)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Obiekt przez wywołanie metod ReadFromWeb lub WriteToWeb przejdzie do trybu tranbsmisji danych. W czasie transmisji danych nie można nad obiektem ponownie wywoływać tych metod a właściwość WebClientIsReady wtedy zwraca wartość false. Po zakończeniu trasnmisji danych (tzn. po tym co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) można ponownie wywoływać metody a właściwość WebClientIsReady zwraca wartość true.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oData.WebClientIsReady)
oData.ReadFromWeb("http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue");
else
Pm.Debug("Web klient is not ready (is still active)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice