Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromWeb - metoda obiektu PmaData

Opis:
Odczyt danych z Web serwera w formacie XML do tego obiektu.
Składnia:
Boolean ReadFromWeb(String URL, [String sUser], [String sPassword])
Wołanie:
b = oData.ReadFromWeb("http://NazwaKomputera/IdElementu/data.xml?fmt=purevalue", "User", "Password")
Parametry:
URL(String) Adres URL danych Web serwera, gdzie znajdują się dane XML. Aplikacja PROMOTIC jako Web serwer standardowo oferuje dane na ścieżce (patrz zakładka "PmaData > Web serwer"):
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/data.xml?fmt=purevalue

Uwaga! Początek adresu ("http:") musi zostać wprowadzony! Jeżeli chcesz wprowadzić adres komputera lokalnego, wtedy jako NazwaKomputera można wprowadzić słowo localhost. Nie jest konieczne określenie Port, jeżeli Web serwer działa pod standardowym portem 80.

Komunikacja działa również z zabezpieczonym WEB serwerem pod adresem https://....

sUser[opcjonalne] (String) Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia. Patrz uprawnienie "WebRead" na serwerze. Jeżeli nie jest ustawione oraz jest wymagane uwierzytelnienie, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem pEvent.Error=62.
sPassword[opcjonalne] (String) Hasło użytkownika do uwierzytelnienia. Parametr ten jest ignorowany, jeżeli nie jest określony parametr sUser.
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała wymóg odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg odczytu. Pradwopodobnie nie został zakończony poprzedni wymóg transmisji danych tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Przez to, że nad obiektem zostanie wywołana metoda ReadFromWeb, obiekt ten jest uważany za Web klienta, który odczytuje dane z komponentu Web serwera, w tym przypadku z innego lecz tak samo ustawionego obiektu PmaData w innej aplikacji na tym samym lub innym komputerze.

Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer. W czasie tansmisji danych (tzn. w czasie po wołaniu metody ReadFromWeb a równocześnie przed tym zanim zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) nie można nad obiektem ponownie wywołać metodę ReadFromWeb ani metodę WriteToWeb - w takim przypadku metoda zwraca wartość false. Przy pomocy właściwości WebClientIsReady można stwierdzić, czy obiekt jest przygotowany do następnej transmisji.

Przyjątymi danymi zostaną napełnione zmienne w zakładce "Dane" tego obiektu.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("Data/Param1");
if (oData.WebClientIsReady)
oData.ReadFromWeb("http://localhost/param/data.xml?fmt=purevalue", "Johny", "abcd");
else
Pm.Debug("Web klient PARAM is not ready (is still active)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice