Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web serwer - zakładka obiektu PmaData

Opis:
Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Pozycje konfiguracji:
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator Web elementuOkreśla unikalny identyfikator Web elementu. Zupełny Adres URL do tego elementu wygląda na przykład:

"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Wyświetl w HTML liście elemetówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany element będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy elementów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany element nie będzie się znajdować na liście elementów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.

Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować przez naciśnięcie klawisza Shift i równocześnie klikniesz na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) elementy.

Notatka:
Za pomocą tej zakładki można obiekt zarejestrować jako komponent do Web serwera (tzn. do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).

Klient może odczytywać dane z tego komponentu tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebRead".

Klient może zapisywać dane tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebWrite".

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.

 
Jeżeli obiekt jest zarejestrowany, wtedy w intranecie oferuje strony webowe pod następującym adresem URL:
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/Strona

Gdzie:

NazwaKomputera - jest nazwą sieciowoą komputera, na którym jest uruchomiona niniejsza aplikacja PROMOTIC.
Port - port ustawiony w obiekcie PmaWeb (jeżeli port jest równy 80, wtedy jego wprowadzanie nie jest konieczne)
IdElementu - jeżeli element jest bezpośrednio zarejestrowany do obiektu PmaWeb, wtedy tutaj występuje tekst wprowadzony w konfiguratorze "Identyfikator Web elementu" w tej zakładce. Jeżeli element jest zarejestrowany w obiekcie PmaWebFolder lub PmaWebLang, wtedy przed tym znajduje się jeszcze identyfikator tego obiektu, a więc na przykład "IdFoldera/IdElementu", itd.
Strona - nazwa strony, która jest oferowana przez obiekt. Jeżeli strona nie jest ustawiona, wtedy zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana strona.
 
Następną oferowaną stroną jest data.xml, która oferuje zawartość zmiennych w obiekcie PmaData w postaci danych XML. Te dane XML mogą jednak mieć jeszcze różny wygląd i dlatego jest konieczne wprowadzić parametr fmt, który określa format oferowanych danych XML. Do dyspozycji są następujące formaty:
- "data.xml?fmt=full" oferuje dane XML zawierające listę zmiennych i dla każdej zmiennej zawiera jej nazwę i wartość.
- "data.xml?fmt=purevalue" oferuje dane XML zawierające tylko listę wartości oddzielone średnikiem.
 
Web klient posiada w ten sposób dostęp do danych XML aplikacji, moża dane odczytywać jak również do nich zapisywać. Standardowym klientem jest przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) lub inna aplikacja PROMOTIC. Inna aplikacja PROMOTIC jako klient z kolei stosuje metody PmaData.ReadFromWeb lub PmaData.WriteToWeb.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice