Promotic

onEndOfTransfer - zdarzenie obiektu PmaData

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu transmisji danych.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaData obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Source - (Long) [do odczytu] Źródło, z którego zostanie wywołane zdarzenie. Nabiera następujące wartości:
0 - Zdarzenie zostanie wywołane lokalnie przy pomocy metody EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error jest zawsze 0.
10 - Dane do tego obiektu zostały zapisane z komunikacji XML. Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda ReadFromWeb lub klient (inny obiekt PmaData) wywołał swoją metodę WriteToWeb.
20 - Dane z tego obiektu zostały odczytane z XML komunikace. Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda WriteToWeb lub klient (inny obiekt PmaData) wywołał swoją metodę ReadFromWeb lub przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) odczytała dane XML.
1 - Dane zostały do tego obiektu zapisane z Soket komunikacji. Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda ReadFromSocket lub klient (inny obiekt PmaData) wywołał swoją metodę WriteToSocket.
2 - Dane z tego obiektu zostały odczytane z Soket komunikacji Na przykład w tym obiekcie została wywołana metoda WriteToSocket lub klient (inny obiekt PmaData) wywołał swoją metodę ReadFromSocket.
pEvent.Error - (Long) [do odczytu] Wartość błędu transmisji:
0 - (XML oraz soket) Transmisja przebiegła pomyślnie
24 - (tylko XML) Błąd transmisji - Web serwer prawdopodobnie nie jest osiągalny
33 - (tylko XML) Błąd oprogramowania
40 - (tylko XML) Operacja (do odczytu i zapisu) nie jest dozwolona - klient prawdopodobnie nie ma poprawnie ustawiony parametr sUser lub sPassword przy wywołaniu metody ReadFromWeb lub WriteToWeb
61 - (tylko XML) Web serwer nie potrafi nawiązać połączenia z klientem pod adresem URL
62 - (tylko XML) Web serwer odpowiedział negatywnie (status HTTP nie jest 200=OK)
64 - (XML oraz soket) Nie można zapisać odebranych danych (prawdopodobnie niekompatybilne formaty danych)
66 - (tylko XML) Odebrana wiadomość nie ma wymaganej formy
1001 - (tylko soket) Nazwa pozycji nie występuje w liście grupy docelowej
1006 - (tylko soket) Nazwa pozycji jest taka sama jak niektóra inna nazwa w liście obiektów
1007 - (tylko soket) Zarządca systemowy nie może nawiązać połączenia
1008 - (tylko soket) Nie można nawiązać połączenia
1010 - (tylko soket) Zarządca soketów nie potrafi osiągnąć komputera docelowego
1011 - (tylko soket) Błąd sumy kontrolnej
1012 - (tylko soket) Niepoprawny numer odebranego pakietu, tylko u klienta oraz protokół UDP
1013 - (tylko soket) Soket został zamknięty, powód nieokreślony
1014 - (tylko soket) Nie dotarły żadne dane
1015 - (tylko soket) Odebrano zbyt mało danych
1201 - (tylko soket) Upłynął timeout
1202 - (tylko soket) Upłynął czas do ponownego otwarcia soket i doszło do błędu
1203 - (tylko soket) Soket został asynchronicznie zamknięty, powód nieokreślony
wartości 10000 i wyższy - (tylko soket) Standardowe błądy komunikacyjne SO Windows. W przypadku konieczności określenia błędu prosimy o skontaktowanie się z firmą MICROSYS.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Error)
{
Pm.Debug("Error onEndOfTransfer Source number=" + pEvent.Source + ", Error number=" + pEvent.Error);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.