Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteToSocketEx - metoda obiektu PmaData

Opis:
Jest rozszerzeniem metody WriteToSocket.
Składnia:
Boolean WriteToSocketEx(Long nType, Long nSubType, Long nFrom, Long nCount)
Parametry:
nType(Long) Podtyp protokołu transmisji
nSubType(Long) Wersja podtypu protokołu transmisji
nFrom(Long) Indeks (indeksowane od 0) zmiennej w obiekcie PmaData. Od tej zmiennej (włącznie) będą wysyłane dane.
nCount(Long) Ilość zmiennych w obiekcie, które będą wysyłane
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała wymóg wysłania danych do serwera. Po transmisji zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg zapisu. Prawdopodobnie nie została jeszcze zakończona poprzednia transmisja wysłania/odczytu po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:
Metoda ta nie działa w PmFree.

Umożliwia użytkownikowi określenie podtypu protokołu transmisji, przy pomocy którego ma przebiegać transmisja z serweram, i na przykład wartość oraz ilość wartości obiektu, od której będą odczytywane dane do wysyłania po sieci. Dokładne znaczenie parametrów nFrom oraz nCount może być jednak zależne od parametrów nType oraz nSubType.

Wspierane podtypy protokołu:

nType nSubType znaczenie
0 0 protokół do transmisji całego obiektu PmaData. Parametry nFrom oraz nCount są ignorowane.
1 1 umożliwia przy pomocy parametrów nFrom oraz nCount określić, od której wartości i ile wartości obiektu ma zostać transmitowanych.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.WriteToSocketEx(1, 1, 0, 3);
//lub
var bDone = oData.WriteToSocketEx(1, 1, 0, 3);  //bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice