Update cookies preferences
Promotic

ItemEx - metoda obiektu PmaData

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object ItemEx(Variant id, Long nAttr)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
nAttr(Long) Umożliwia zmienić zachowanie metody.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe (jako metoda Item).
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.

Identyfikator #vars: Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Właściwość Pma obiektu".
Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
 
Identyfikator #ext: Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
Patrz również:
- PmaData.Item (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItemEx = oData.ItemEx(0);   // Dostęp do obiektu, który przedstawia daną zmienną

var value = oItemEx.Value;   // Odczyt wartości
oItemEx.Value = 8;   // Zapis wartości
Przykład2:
Test, czy istnieje zmienna o nazwie "Temperatura3":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItem = oData.ItemEx("Temperatura3", 1);
if (!oItem)
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.