Promotic

ItemEx - metoda objektu PmaData

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object ItemEx(Variant id, Long nAttr)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
nAttr(Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - Standardní chování (jako metoda Item).
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Identifikátor #vars: Na objekt PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu".
Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (objekt PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné PmVar se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext.
Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech.
Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (PmVar) v objektu data (objekt PmaData).
Viz také:
- PmaData.Item (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItemEx = oData.ItemEx(0);   // Přístup k objektu, který představuje danou proměnnou

var value = oItemEx.Value;   // Čtení hodnoty
oItemEx.Value = 8;   // Zápis hodnoty
Příklad2:
Test, zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItem = oData.ItemEx("Teplota3", 1);
if (!oItem)
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.