Update cookies preferences
Promotic

GetVarArray - metoda objektu PmaData

Popis:
Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu.
Syntaxe:
Array GetVarArray()
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
Hodnoty z takto vytvořeného 1-rozměrného pole lze přiřadit proměnným karty "Data" voláním metod SetVarArray a SetVarSubArray.
Pro získání 1-rozměrného pole hodnot specifikovaných proměnných v kartě "Data" slouží metoda GetVarSubArray.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarArray();
© MICROSYS, spol. s r.o.