Promotic

SocketClientIsReady - vlastnost objektu PmaData

Popis:
Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst přes Sokety. V tom případě objekt PmaData je Soket klientem.
Syntaxe:
Boolean SocketClientIsReady
Hodnoty:
true - Objekt je připraven přenášet data přes Soket (tzn. lze volat metodu ReadFromSocket nebo WriteToSocket)
false - Objekt není připraven přenášet data (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Objekt PmaData voláním metod ReadFromSocket nebo WriteToSocket se dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a vlastnost SocketClientIsReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. poté co je vyvolána událost onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a vlastnost SocketClientIsReady vrací hodnotu true.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oData.SocketClientIsReady)
{
oData.ReadFromSocket();
}
else
{
Pm.Debug("SocketClient is not ready (is still active)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.