Promotic

SetVarArray - metoda objektu PmaData

Popis:
Přiřazení hodnot z pole hodnot vytvořeného metodou GetVarArray všem proměnným v kartě "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Boolean SetVarArray(Array aArray)
Parametry:
aArray(Array) 1-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript), jehož hodnoty mají být přiřazeny všem proměnným v kartě "Data".
Počet položek pole musí být shodný s počtem proměnných v kartě "Data".
Vrácená hodnota:
true - Pokud přiřazení proběhlo úspěšně.
false - Pokud přiřazení neproběhlo.
Poznámka:
K přiřazení hodnot vybraným proměnným v kartě "Data" slouží metoda SetVarSubArray.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.Array1(7, 3.14, 22);
var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.SetVarArray(arr);
// nebo
var bDone = oData.SetVarArray(arr);   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r.o.