Promotic

Objekt PmArray (Pole hodnot)

Popis:
Objekt představuje pole hodnot. Tento objekt se používá ve skriptech v jazyce JavaScript.
Vlastnosti a metody:
Array1Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole hodnotami
CreateVytvoří 1- nebo 2-rozměrné pole
GetDimRozměr pole
GetItemVrací položku pole
GetSizeVrací velikost pole v daném rozměru
InsertPřidá jednu nebo více položek do pole
RemoveOdstraní jeden nebo více položek z pole
SetItemNastaví hodnotu v položce pole
LoadFromVbArrayNaplní PmArray pole kopií z VBScript pole
SaveToVbArrayVrací kopii PmArray pole jako VBScript pole
SortTřídění pole
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmArray.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


V JavaScript obrazech aplikace PROMOTIC nelze využívat standardní pole jazyka VBScript ani jazyka JavaScript (viz Datové typy jazyka). V těchto obrazech všechny vlastnosti a metody používají pole PmArray - viz Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC.
Porovnání objektů pro držení hodnot:
Následující typy objektů jsou určené k držení hodnot (libovolného datového typu). Každý z těchto objektů má své výhody a nevýhody a volba závisí na požadovaném používání.
PmArray: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné indexem do pole - lze tedy kdykoli přečíst jakoukoli hodnotu v tomto objektu. Čtení a zápis hodnoty je velmi rychlé, přidávání hodnot je však pomalé.
Tento objekt je funkční pouze pro jazyk JavaScript, pro jazyk VBScript je pole v podobě datového typu Array.
PmMap: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné svým názvem (textovým identifikátorem). Názvy těchto hodnot představují vlastnosti objektu. Výhoda je, že díky názvům je kód ve skriptu "čitelnější". Nevýhoda je, že nelze přistupovat k hodnotám v cyklu, kdy je potřeba získávat hodnoty pomocí indexu.
PmBuffer: Tento objekt obsahuje binární hodnoty v datovém bloku. Pro čtení/zápis jednotlivé hodnoty je nutno znát její pozici (offset) v datovém bloku a také její datový typ (velikost).
Příklad1:
Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray(1, 4);
arr.SetItem(10, 0);
arr.SetItem(20, 1);
arr.SetItem(30, 2);
arr.SetItem(10, 3);
Příklad2:
Vytvoří a naplní 2-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 2, 3);
arr.SetItem(11, 0, 0);
arr.SetItem(12, 1, 0);
arr.SetItem(21, 0, 1);
arr.SetItem(22, 1, 1);
arr.SetItem(31, 0, 2);
arr.SetItem(32, 1, 2);
Příklad3:
Vyčte hodnoty 2-rozměrného pole získaného pomocí uživatelské metody obrazu.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = pMe.PmPanel.Methods().GetDataArray();
var n1 = arr.GetSize(1);
var n2 = arr.GetSize(2);
for (iR = 0; iR < n1; iR++)
{
for (iC = 0; iC < n2; iC++)
{
// Vyčte hodnoty 2-rozměrného pole získaného pomocí uživatelské metody obrazu.
var val = arr.GetItem(n1, n2);
}
}

Historie:
Pm9.00.04: Nové metody Insert a Remove pro přidání a ubrání položky v poli.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.