Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromVbArray - metoda objektu PmArray

Popis:
Naplní PmArray pole kopií z VBScript pole.
Syntaxe:
Empty LoadFromVbArray(Array aVbArray)
Volání:
PmArray.LoadFromVbArray(aVbArray);
Parametry:
aVbArray(Array) VBScript pole
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.

Ve VBScript skriptech metody standardně vracejí VBScript pole (VbArray). Je-li ale potřeba PmArray pole (např. metoda Pm.JsonStringify), metoda LoadFromVbArray umožňuje převedení VBScript pole do podoby PmArray pole.

Viz také:

Historie:
Pm8.03.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice