Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sort - metoda objektu PmArray

Popis:
Umožňuje třídit 1-rozměrné pole i 2-rozměrné pole vzestupně nebo sestupně abecedně nebo numericky. U dvojrozměrných polí lze určit pořadí sloupců pro třídění.
Syntaxe:
Empty Sort(String sType)
Parametry:
sType(String)
- 1-rozměrné pole:
"tn" - numericky vzestupně
"tn+r" - numericky sestupně
"ts" - abecedně vzestupně (rozlišuje velká/malá písmena)
"ts+r" - abecedně sestupně (rozlišuje velká/malá písmena)
"tsi" - abecedně vzestupně (i = nerozlišuje velká/malá písmena)
"tsi+r" - abecedně sestupně (i = nerozlišuje velká/malá písmena)
- 2-rozměrné pole:
"c0+tn" - třídění podle 1. (nultého) sloupce numericky vzestupně
"c0+ts" - třídění podle 1. (nultého) sloupce abecedně vzestupně (rozlišuje velká/malá písmena)
"c0+tsi" - třídění podle 1. (nultého) sloupce abecedně vzestupně (i = nerozlišuje velká/malá písmena)
 
Pořadí a způsob třídění lze různě kombinovat například takto: "c1+ts,c0+tn+r". Výsledné pole pak bude setříděno ve druhém sloupci abecedně vzestupně a shodné položky tohoto třídění budou dále tříděny podle numerických hodnot prvního sloupce sestupně.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

V případě hodnotové shody tříděných položek není v poli zaručeno jejich vzájemné pořadí.
Příklad1:
Třídění jednorozměrného pole numericky vzestupně
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(0.5, 0.1, 123, -3, -1, 0, 0.8, 0.2);
arr.Sort("tn");
//pole bude setříděné takto: -3, -1, 0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 123
Příklad2:
Třídění jednorozměrného pole abecedně vzestupně
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("Madrid", "Berlin", "Atheny", "Praha", "Warszava", "Paris", "Vien", "Roma");
arr.Sort("ts");
//pole bude setříděné takto: "Atheny, Berlin, Madrid, Paris, Praha, Roma, Vien, Warszava"

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice