Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sort - metoda obiektu PmArray

Opis:
Umożliwi sortowanie tablicy jednowymiarowej lub dwuwymiarowej rosnąco lub malejąco alfabetycznie lub liczbowo. W przypadku tablic dwuwymiarowych można określić kolejność kolumn podczas sortowania.
Składnia:
Empty Sort(String sType)
Wołanie:
PmArray.Sort(sType);
Parametry:
sType(String)
- tablica 1-wymiarowa:
"tn" - liczbowo rosnąco
"tn+r" - liczbowo malejąco
"ts" - alfabetycznie rosnąco (rozróżnia duże/małe litery)
"ts+r" - alfabetycznie malejąco (rozróżnia duże/małe litery)
"tsi" - alfabetycznie rosnąco (i = nierozróżnia duże/małe litery)
"tsi+r" - alfabetycznie malejąco (i = nierozróżnia duże/małe litery)
- tablica 2-wymiarowa:
"c0+tn" - sortowanie wg 1. (zerowej) kolumny liczbowo rosnąco
"c0+ts" - sortowanie wg 1. (zerowej) kolumny alfabetycznie rosnąco (rozróżnia duże/małe litery)
"c0+tsi" - sortowanie wg 1. (zerowej) kolumny alfabetycznie rosnąco (i = nierozróżnia duże/małe litery)
 
Kolejność oraz sposób sortowania można ustawić w dowolny sposób na przykład: "c1+ts,c0+tn+r". Wynikowa tablica zostanie posortowana w drugiej kolumnie alfabetycznie rosnąco a zgodne pozycje tego sortowania zostaną dalej posortowane wg wartośći liczbowych pierwszej kolumny malejąco.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
W przypadku zgodności wartości sortowanych pozycji tablicy nie jest gwarantowana ich wzajemna kolejność.
Przykład1:
Sortowanie tablicy jednowymiarowej liczbowo rosnąco
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(0.5, 0.1, 123, -3, -1, 0, 0.8, 0.2);
arr.Sort("tn");
//tablica zostanie posortowana w następujący sposób: -3, -1, 0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 123
Przykład2:
Sortowanie tablicy jednowymiarowej alfabetycznie rosnąco
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("Madrid", "Berlin", "Atheny", "Praha", "Warszava", "Paris", "Vien", "Roma");
arr.Sort("ts");
//tablica zostanie posortowana w następujący sposób: "Atheny, Berlin, Madrid, Paris, Praha, Roma, Vien, Warszava"

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice