Promotic

function - polecenie języka JavaScript

Opis:
Deklaracja funkcji.
Funkcja to procedura JavaScript - zestaw poleceń, które wykonują czynność lub obliczają wartość. Funkcja musi zostać gdzieś zarejestrowana (to znaczy należy określić algorytm, który dana funkcja ma wykonywać) a póżniej można ją wołać.
Składnia:

function nazwa(par1, par2, ...)
{
  polecenie1
  polecenie2
  ...
}
Notatka:
Funkcje deklarowane w procedurze przez polecenie function są dostępne wyłącznie wewnątrz tej procedury.
Przykład1:
Deklaracja funkcji oraz jej wołanie
Wybierz oraz skopiuj do schowka

function Sum(a, b)
{
return a + b;
}

var c = Sum(1, 2);
Przykład2:
Deklaracja funkcji OnTick przy pomocy metody AddEventTimer cyklicznego wołania z zakończeniem po 10 cyklu.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function OnTick()
{
Pm.Debug("nCounter=" + nCounter);
if (nCounter-- < 0)
{
pMe.Root.RemoveEventTimer(OnTick);
}
}
var nCounter = 10;
pMe.Root.AddEventTimer(1000, 0, OnTick);
Przykład3:
Dodanie funkcji do zdarzenia onAction obiektu PmfButton.
Wybierz oraz skopiuj do schowka

function OnButtonUp(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
}
}
var oForm = pMe.Form;
var oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "btn1");
oBtn1.AddEvent("onAction", "btn1", OnButtonUp);
Przykład4:
Identyczny przykład jak Przykład3, ale funkcja nie jest nazwana oraz nie jest wstępnie deklarowana. Wytwarza się w miejscu wprowadzania (w celu przejrzystości do zastosowania tylko w prostych funkcjach).
Wybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
var oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "btn1");
oBtn1.AddEvent("onAction", "btn1", function(ev) { if (ev.Action == "main") { Pm.Debug("Click UP"); } });

Historia:
Pm9.00.05: Polecenie jest wspierane w systemie PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r.o.