Promotic

continue - polecenie języka JavaScript

Opis:
Zamknie jedną interację polecenia pętli for i kontynuuje następną interacją tej pętli.
Składnia:

continue
Patrz również:
- for
Pominięcie interacji jeżeli i==3:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
for (iRow = 0; iRow < 5; iRow++)
{
if (iRow == 3)
{
continue;
}
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.