Promotic

continue - polecenie języka JavaScript

Opis:
Zamknie jedną interację polecenia pętli for i kontynuuje następną interacją tej pętli.
Składnia:

continue
Patrz również:
- for
Pominięcie interacji jeżeli i==3:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
if (i == 3)
{
continue;
}
Pm.Debug("i=" + i);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.