Promotic

switch - polecenie języka JavaScript

Opis:
Wykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia.
Składnia:
switch (testowane_wyrażenie)
{
case wartość :
  polecenia
  break;


...


default:
  polecenia
  break;
}


testowane_wyrażenie - Liczba lub łańcuch tekstowy.
polecenia - Jedno lub kilka wykonanych poleceń, jeżeli testowane_wyrażenie odpowiada wartość.
default - (opcjonalne) Jedno lub kilka wykonanych poleceń, jeżeli testowane_wyrażenie nie odpowiada żadnemu case.
Notatka:
Jeżeli wartość odpowiada dowolnej wartości case, wtedy są wykonywane polecenia następujące za case aż do polecenia break.
Jeżeli brak polecenia break, wtedy kontynuuje się dalej do następnej części case - w ten sposób można na przykład łączyć większą ilość części case - patrz Przykład1.
Do obsługi nieprzewidywanych wartości wartość należy stosować default.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Select Case.
Patrz również:
Przykład1:
Jedna część poleceń może należeć do więcej wartości (case 1: oraz case 2:):
Wybierz oraz skopiuj do schowka

var sColor;
var nVar = 1;
switch (nVar)
{
case 1:
case 2:
sColor = "green";
break;
case 3:
sColor = "blue";
break;
default:
sColor = "black";
break;
}
Przykład2:
Polecenia można pisać w jednym wierszu.:
var nVar = 1, sColor;
switch (nVar)
{
case 1:
case 2: sColor = "green"; break;
case 3: sColor = "blue"; break;
default: sColor = "black"; break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.