Promotic

do...while - polecenie języka JavaScript

Opis:
Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true.
Składnia:
do
{
  polecenia
}
while (warunek)


warunek Wyrażenie, które jest obliczane po każdej pętli.
Jeżeli warunek zostanie obliczony jako true, wtedy polecenia pętli zostaną ponownie wykonane.
Jeżeli warunek zostanie obliczony jako false, wtedy pętla zostanie zwolniona oraz wykonywane są polecenia występujące za pętlą.
polecenia Polecenia, które są wykonane przynajmniej jeden raz oraz są powtarzane dopóki warunek jest true.
Notatka:
Polecenie break można zastosować w środu pętli i oferuje opcjonalny sposób zakończenia pętli.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Do...Loop.
Patrz również:
Przykład:
Polecenia w pętli 1 - 6
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i = 1;
do
{
Pm.Debug("Kociol " + i);
i++;
} while (i <= 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.